Generative AI … เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก?

Article - Generative AI

Generative AI เป็นประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ โมเดล Generative AI ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของเนื้อหาที่มีอยู่ จากนั้นจึงใช้ความรู้นี้เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ที่มีรูปแบบและลักษณะคล้ายกับเนื้อหาในชุดข้อมูลการฝึกอบรม

Generative AI มีศักยภาพที่จะปฏิวัติหลายอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ในการสร้างเนื้อหาใหม่สำหรับการตลาดและโฆษณา เพื่อสร้างสื่อบันเทิง หรือเพื่อสร้างแบบจำลองและเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการวิจัยและการพัฒนา

 

อย่างไรก็ตาม โมเดล Generative AI ยังมีความเสี่ยงบางประการ เช่น สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาปลอมหรือสร้างความสับสนได้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และใช้ Generative AI อย่างมีความรับผิดชอบ

 

นี่คือตัวอย่างของการใช้ Generative AI :

 • การตลาดและโฆษณา: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล เช่น โฆษณาสินค้าหรือบริการที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะสนใจ
 • สื่อบันเทิง: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาบันเทิงใหม่ เช่น ภาพยนตร์ รายการทีวี และเพลง
 • การวิจัยและการพัฒนา: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองและเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการวิจัยและการพัฒนา เช่น โมเดลทางการแพทย์ที่สามารถสร้างภาพจำลองของโรคหรือโมเดลการเงินที่สามารถสร้างแบบจำลองตลาด

 

 

ประโยชน์ของ Generative AI สำหรับธุรกิจ

ตัวอย่างของเครื่องมือ Generative AI ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ:

 • Chatbots: Chatbots เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถจำลองการสนทนากับมนุษย์ Chatbotsสามารถใช้ในธุรกิจเพื่อให้บริการลูกค้า ตอบคำถาม และแม้แต่ขายสินค้าหรือบริการ
 • Virtual assistants: Virtual assistants เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยเหลืองานประจำวันต่างๆ เช่น การตั้งเตือน การนัดหมาย และจัดการรายการ
 • Personalized content: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถใช้ Generative AI เพื่อสร้างอีเมล โฆษณา หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

New products and services: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจสามารถใช้ Generative AI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกแบบบริการใหม่ หรือแม้แต่พัฒนาวิธีใหม่ในการให้บริการแก่ลูกค้า

Generative AI - Freshworks

2022: OpenAI เปิดตัว DALL-E 2 ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่สามารถสร้างภาพจากคำอธิบายข้อความได้

2021: NVIDIA เปิดตัว Megatron-Turing NLG ซึ่งเป็นโมเดล GENERATIVE AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2020: OpenAI เปิดตัว GPT-3 ซึ่งเป็นโมเดล GENERATIVE AI ที่สามารถสร้างข้อความ แปลภาษา และเขียนรูปแบบข้อความสร้างสรรค์ได้

2019: DeepMind เปิดตัว AlphaFold ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่สามารถคาดการณ์โครงสร้างของโปรตีนได้

2018: Google AI เปิดตัว WaveNet ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่สามารถสร้างเสียงที่มีคุณภาพระดับมนุษย์ได้

อนาคตของ Generative AI

อนาคตของ Generative AI มีแนวโน้มที่จะสดใส เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอยู่ โมเดล Generative AI ในปัจจุบันสามารถสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ได้ ซึ่งหมายความว่า Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่ที่น่าดึงดูดและมีส่วนร่วมมากขึ้นสำหรับการตลาดและโฆษณา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างสื่อบันเทิงใหม่ ๆ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

 

นอกจากนี้ Generative AI ยังสามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองและเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการวิจัยและการพัฒนา ตัวอย่างเช่น โมเดล Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างโมเดลทางการแพทย์ที่สามารถทำนายโรคหรือโมเดลการเงินที่สามารถคาดการณ์ตลาดได้ โมเดลเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงการดูแลสุขภาพและการเงินได้อย่างมาก

 

ตัวอย่างเฉพาะของวิธีที่ Generative AI อาจถูกใช้ในอนาคต:

 • การตลาดและโฆษณา: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคล เช่น โฆษณาสินค้าหรือบริการที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะสนใจ
 • สื่อบันเทิง: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างเนื้อหาบันเทิงใหม่ เช่น ภาพยนตร์ รายการทีวี และเพลง
 • การวิจัยและการพัฒนา: Generative AI สามารถใช้เพื่อสร้างแบบจำลองและเครื่องมือใหม่ ๆ สำหรับการวิจัยและการพัฒนา เช่น โมเดลทางการแพทย์ที่สามารถสร้างภาพจำลองของโรคหรือโมเดลการเงินที่สามารถสร้างแบบจำลองตลาด
 • การศึกษา: Generative AI สามารถใช้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น บทเรียน การฝึกฝน และแบบทดสอบ
 • การออกแบบ: Generative AI สามารถใช้สร้างการออกแบบใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และแฟชั่น
 • การก่อสร้าง: Generative AI สามารถใช้สร้างอาคาร โครงสร้าง และเครื่องจักรใหม่ ๆ
 • การผลิต: Generative AI สามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ด้วยความเร็วและต้นทุนที่ต่ำกว่า
 • การดูแลสุขภาพ: Generative AI สามารถใช้วินิจฉัยโรค ออกแบบการรักษา และแม้แต่ผ่าตัด
 • การเงิน: Generative AI สามารถใช้คาดการณ์ตลาด จัดการความเสี่ยง และแม้แต่สร้างการลงทุนใหม่ ๆ
Freshworks---CX

Freshworks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ประกอบด้วยโซลูชันต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่การบริการลูกค้าไปจนถึงการขายไปจนถึงการตลาด โซลูชันของ Freshworks ช่วยให้ธุรกิจสามารถ:

 • ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเหล่านั้น

 • รักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อ

 • เพิ่มยอดขายและผลกำไร

โซลูชันของ Freshworks นั้นใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้งานได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Freshworks ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในทุกขั้นตอนของการใช้งาน

ต่อไปนี้คือตัวอย่างเฉพาะของวิธีที่ Freshworks สามารถช่วยธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้:

 • บริการลูกค้า: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshdesk, Freshservice และ Freshcaller โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการคำขอของลูกค้าได้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และแชทสด

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้า: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshmarketer และ Freshsales โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการท่องเว็บ และความคิดเห็น ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า

 • รักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อ: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจรักษาลูกค้าและสร้างการบอกต่อด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshchat และ Freshsocial โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถโต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แชทสด โซเชียลมีเดีย และอีเมล การโต้ตอบเหล่านี้สามารถใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าและกระตุ้นให้พวกเขาบอกต่อประสบการณ์ที่ดีของแบรนด์

 • เพิ่มยอดขายและผลกำไร: Freshworks ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มยอดขายและผลกำไรด้วยโซลูชันต่างๆ เช่น Freshsalesและ Freshmarketer โซลูชันเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามโอกาสการขาย ปิดการขาย และสร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โซลูชันเหล่านี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มยอดขายและผลกำไรของธุรกิจ

โดยรวมแล้ว Freshworks เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ โซลูชันของ Freshworks นั้นใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ทำให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถใช้งานได้ แพลตฟอร์มของ Freshworks ยังได้รับการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Freshworks ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจในทุกขั้นตอนของการใช้งาน

สอบถามเกี่ยวกับการนำ Freshworks Customer Service Suite กรุณาติดต่อ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/crm-and-customer-experience/freshworks/customer-service-suite/

Share