Our Solutions

ปรับเปลี่ยนทางเลือกของชีวิตคุณได้อย่างอิสระ

การวางแผนทรัพยากรองค์กร

เครื่องมือสำหรับการตลาดที่ใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลบนออนไลน์

มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกช่วงเวลาที่สำคัญด้วยโซลูชันสำหรับ HR และการมีส่วนร่วมของผู้คน

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์

Industry​

การค้นหากลุ่มเป้าหมายและต้องการทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลักเป็นแบบอัตโนมัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมของเรา!

Articles

  • บูรณาการรวมช่องสื่อสารกับ TikTok Shop ด้วย Freshworks

    การบูรณาการช่องทาง Freshchat – TikTok Shop Chat เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ใช้แอพ TikTok เพื่อซื้อสินค้าได้ ผสมผสานความสามารถของ Freshchat เข้ากับ TikTok Seller Chat ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนเว็บแอปพลิเคชันยอดนิยม

    กุมภาพันธ์ 21, 2024
  • ระบบจัดซื้อและจัดจ้าง (Purchasing and Procurement) ใน SAP Business One

    ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) เผชิญกับอุปสรรคโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน สำหรับ SMEs ที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน การควบคุมความรับผิดชอบที่หลากหลาย เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง การโต้ตอบกับลูกค้า และการจัดการทางการเงิน อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

    กุมภาพันธ์ 20, 2024

Our Partners