Loyalty Membership Management

ความท้าทาย

แปลงข้อมูลให้เป็นความจงรักภักดี วันนี้ธุรกิจค้าปลีกได้เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการและข้อมูในหลากหลายช่องทาง อาทิ ร้านค้า พนักงาน เว็บไซต์ คอลล์เซ็นเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังใช้สื่อออนไลน์ผ่านโมบายเพื่อการสื่อสาร การค้นหา การซื้อสินค้า ตลอดเวลา ดังนั้น การมัดใจลูกค้าด้วยการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์จึงทำได้ยากมากยิ่งขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น เพียงแค่ระบบสมาชิกเดิมๆ ด้วยกระดาษหรือบัตรแข็ง อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป ความท้าทายของธุรกิจค้าปลีก คือ จะแปลงข้อมูลที่มาจากลูกค้าให้เป็นความจงรักภักดีได้อย่างไร

ทางออก

ระบบบริหารความจงรักภักดีสมาชิก (Loyalty Membership Management) ที่มากกว่าเพียงแค่ระบบสมาชิก ซันเด โซลูชันส์ ผู้ให้บริการโซลูชั่นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี และเป็นพันธมิตรกับโซลูชั่นระดับโลกอย่าง SAP และ Sage ทำให้เราสามารถพัฒนาระบบบริหารความจงรักภักดีกับสมาชิก (Loyalty Membership Program) เพื่อตอบสนองกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล ที่ง่ายต่อการทำงานการประสานงานกับลูกค้าด้วยความสามารถต่างๆ ที่รองรับ ทั้งการทำงานแบบเดิมและการทำงานผ่านออนไลน์ เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลของลูกค้าและเราก็เข้าใจวิธีการที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างความจงรักภักดีได้และที่สำคัญมันจะต้องเป็นการลงทุนที่ไม่สูงเพื่อความคุ้มค่าต่อการลงทุน (ROI)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างความจงรักภักดีกับลูกค้า ระบบบริหารความจงรักภักดีสมาชิก (Loyalty Membership Management Solution) ออกแบบจากความสามารถพิเศษของโซลูชั่น CRM ระดับโลก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโซลูชั่นมีความยืดหยุ่น ครอบคลุม และเสถียรภาพมั่นคงในการให้บริการลูกค้าของคุณ เราช่วยคุณกำหนดขอบเขตการทำงาน จัดวางระบบ พัฒนาระบบ อบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบให้กับคุณ เพื่อประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ทันที กับระบบลงทะเบียนสมาชิกที่พร้อมใช้งาน เรายังช่วยเชื่อมต่อกับช่องทางรับสมัครต่างๆ ให้ด้วย อาทิ ระบบ POS, การนำเข้าข้อมูล, ระบบออนไลน์ เป็นต้น

พร้อม กับระบบสะสมคะแนนและแลกของรางวัล ที่ใช้ข้อมูลการบริโภคของสมาชิก เพื่อมัดใจลูกค้า และนำไปใช้สร้างแคมเปญการตลาดของคุณ

ยืดหยุ่น กับการเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานปัจจุบันของคุณ อาทิ ระบบ POS, ระบบ ERP, เว็บไซต์, ระบบบันทึกสมาชิกอื่นๆ เป็นต้น

ดีที่สุด (Best-in-Class) กับเครื่องมือการตลาด การบริหารแคมเปญการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่จะช่วยให้งานที่สลับซับซ้อนเป็นเรื่องที่ง่ายทันที ที่สำคัญทุกอย่างจะต้องทำงานแบบ Automation ด้วย

แม่นยำ กับเครื่องมือช่วยการตัดสินใจทั้งรายงาน, Dashboard และ Business Intelligence ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและบริหารงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

ทางเลือก ที่หลากหลายในการวางระบบ โซลูชั่นของเรามีทั้งแบบเซิร์ฟเวอร์ (on Premise) และแบบ Cloud ที่ให้ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานทั้งผู้ปฏิบัติงานและสมาชิก