News & Events

News

Events

โอกาสและความท้าทายของการขยายตลาดในประเทศ CLMV สำหรับธุรกิจนวัตกรรมและ DeepTech
  • มิถุนายน 6, 2024
  • 1:00 pm to 4:00 pm
  • ณ ศูนย์ Connex อาคาร 19 (INC2) Tower D ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย