การจัดการบริการองค์กร ( Enterprise Service Management – ESM) คืออะไร?

การจัดการบริการองค์กร (ESM) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดการบริการต่างๆ ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ESM ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการบริการ ตั้งแต่การระบุความต้องการด้านบริการไปจนถึงการมอบบริการให้กับลูกค้า ESM ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุน

ESM ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึง:

 • การระบุความต้องการด้านบริการ: ขั้นตอนแรกในกระบวนการ ESM คือการกำหนดความต้องการด้านบริการของลูกค้า องค์กรต่างๆ สามารถระบุความต้องการด้านบริการของลูกค้าได้ผ่านการสำรวจ การพูดคุยกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การออกแบบบริการ: เมื่อองค์กรต่างๆ ทราบความต้องการด้านบริการของลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบบริการที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น การออกแบบบริการรวมถึงการกำหนดคุณลักษณะ ฟังก์ชัน และข้อกำหนดอื่นๆ ของบริการ
 • การจัดหาบริการ: เมื่อบริการได้รับการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดหาบริการให้กับลูกค้า การจัดหาบริการรวมถึงการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนที่ใช้ในการมอบบริการให้กับลูกค้า
 • การสนับสนุนบริการ: เมื่อบริการถูกจัดหาแล้ว องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องให้การสนับสนุนบริการแก่ลูกค้า การสนับสนุนบริการรวมถึงการตอบสนองต่อปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า และการช่วยเหลือลูกค้าในการใช้บริการ
 • การวัดประสิทธิภาพ: ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการ ESM คือการประเมินประสิทธิภาพของบริการ องค์กรต่างๆ สามารถประเมินประสิทธิภาพของบริการได้โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ต้นทุนของบริการ และประสิทธิภาพของกระบวนการ

ESM เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่มีศักยภาพอย่างมากในการช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุน องค์กรต่างๆ ที่ใช้ ESM สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

ESM มีประโยชน์มากมายสำหรับองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: ESM สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยการตอบสนองต่อความต้องการและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ESM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้โดยการลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
 • ลดต้นทุน: ESM สามารถช่วยลดต้นทุนได้โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการอัตโนมัติ และลดการพึ่งพาทรัพยากรบุคคล
 • เพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ESM สามารถช่วยเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้โดยการติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ขององค์กร
 • ปรับปรุงการตัดสินใจ: ESM สามารถช่วยปรับปรุงการตัดสินใจโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการต่างๆ ขององค์กร
 • เพิ่มนวัตกรรม: ESM สามารถช่วยเพิ่มนวัตกรรมโดยช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการและข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Freshservice ESM
สนใจโซลูชั่น Enteprise Service Management ของ Freshservice

ESM มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของ ESM ได้แก่:

 • ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • ลดต้นทุน
 • เพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • ปรับปรุงการตัดสินใจ
 • เพิ่มนวัตกรรม

ข้อเสียของ ESM ได้แก่:

 • ต้องใช้การลงทุนด้านเวลาและทรัพยากร
 • อาจซับซ้อนในการจัดการ
 • อาจต้องใช้เทคโนโลยีใหม่

แนวโน้มของ Enterprise Service Management (ESM) สำหรับปี พ.ศ. 2566:

 • การผสานรวมกับระบบอื่นๆ: ESM กำลังถูกผสานรวมกับระบบอื่นๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นแก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น ESM สามารถใช้เพื่อรวมข้อมูลจากระบบ CRM และระบบบัญชีเพื่อช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI): AI กำลังถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ ใน ESM เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น AI สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มในข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยให้ทีม ESM สามารถปรับปรุงการตอบสนองของพวกเขาได้
 • การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า: ESM กำลังมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่พวกเขา ตัวอย่างเช่น ESM สามารถใช้เพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยให้ทีม ESMสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
 • การทำให้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง: ESM กำลังทำให้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยให้ทีม ESM สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ESM สามารถใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อช่วยให้ทีม ESM สามารถระบุปัญหาและโอกาสในการปรับปรุงได้
 • ความยืดหยุ่น: ESM กำลังกลายเป็นยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ESM สามารถใช้เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

แนวโน้มเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ESM กำลังพัฒนาไปสู่โซลูชันที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรต่างๆ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

สรุป

ESM เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแต่มีศักยภาพอย่างมากในการช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุน องค์กรต่างๆ ที่ใช้ ESM สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

Share