องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Organization): อนาคตของธุรกิจ

Data-driven-Organization

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven organization) คือองค์กรที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและกระบวนการต่างๆ องค์กรเหล่านี้ใช้ข้อมูลเพื่อระบุแนวโน้มระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

90% ของผู้นำธุรกิจเชื่อว่าข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในอนาคตขององค์กรของพวกเขา (McKinsey Global Institute)

73% ขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชื่อว่าพวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขัน (Deloitte)

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ 23% (Gartner)

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีแนวโน้มที่จะเพิ่มรายได้ได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ 22% (Bain & Company)

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีแนวโน้มที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ 16% (McKinsey Global Institute)

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถบรรลุประโยชน์มากมาย เช่น

 • ปรับปรุงการตัดสินใจ: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีข้อมูลมากกว่าองค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการต่างๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุจุดบกพร่องและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลเพื่อระบุความต้องการและความต้องการของลูกค้า ซึ่งช่วยให้พวกเขาปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถบรรลุประโยชน์มากมายจากการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเหล่านี้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็มีความท้าทายบางประการ ดังนี้

 • ความท้าทายด้านเทคโนโลยี: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและแพง ซึ่งอาจทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถเข้าถึงได้
 • ความท้าทายด้านวัฒนธรรม: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำเป็นต้องมีวัฒนธรรมที่สนับสนุนการใช้ข้อมูล พนักงานต้องพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วัฒนธรรมเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างและรักษา
 • ความท้าทายด้านบุคลากร: องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากรเหล่านี้อาจหายากและแพง ซึ่งอาจทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถเข้าถึงได้

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก็มีโอกาสมากมายที่จะปรับปรุงการตัดสินใจและกระบวนการต่างๆ องค์กรเหล่านี้มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าองค์กรอื่นๆ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีองค์ประกอบหลายประการที่ทำให้เกิด Data-Driven Organization ดังนี้

 • ผู้นำที่สนับสนุน: ผู้นำองค์กรต้องสนับสนุนการใช้ข้อมูลอย่างจริงจัง ผู้นำต้องตระหนักถึงประโยชน์ของข้อมูลและตระหนักถึงความจำเป็นในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วัฒนธรรมที่สนับสนุน: องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการใช้ข้อมูล พนักงานต้องพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล วัฒนธรรมเช่นนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างและรักษา
 • เทคโนโลยีที่ทันสมัย: องค์กรต้องลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีความซับซ้อนและแพง ซึ่งอาจทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถเข้าถึงได้
 • บุคลากรที่มีทักษะและความรู้: องค์กรต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล บุคลากรเหล่านี้อาจหายากและแพง ซึ่งอาจทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางไม่สามารถเข้าถึงได้
 • กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: องค์กรต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเหล่านี้ต้องมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างสูงสุด
Data Analytics
อ่านต่อ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจแห่งอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

Sundae Solutions Co., Ltd.

T| +6626348899  E| sales@sundae.co.th

W| https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share