5 เหตุผลที่คุณควรเลือก SAP Business One Cloud

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดย SAP เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลกสำหรับองค์กรทุกขนาดมานานกว่า 45 ปี

สำหรับซอฟต์แวร์ SAP Business One องค์กรและบริษัทมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก ใน 150 ประเทศ 43 ภาษา ให้ความไว้วางใจใช้งาน โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่มากมายแต่มีความยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชั่นส่วน เพิ่มมากถึง 500 โมดูล สำหรับทุกอุตสาหกรรม จึงสามารถมั่นใจได้ว่า SAP Business One เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งในด้านระบบการทำงาน (Processes) การบันทึกบัญชี (Accounting)

5 เหตุผลที่คุณควรเลือก SAP Business One Cloud

1. ครอบคลุมการทำงานทุกแผนก

SAP Business One เป็นระบบที่ช่วยจัดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน และฟังก์ชั่นใช้งานง่ายและสามารถช่วยรองรับการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ SAP Business One ยังช่วยให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และการวางแผนได้ดียิ่งขึ้น

2. รองรับการใช้งานทุกทุกเวลาทั้ง Online และ Offline

SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็น ภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจนและสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงาน ที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันทีและ ง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทาง บัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำกัดในการใช้งาน

เพราะธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบ ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบน ระบบคลาว์ด คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน โทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำงานได้ทั้งแพลท ฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้ เหมาะกับธุรกิจของคุณได้

ด้วยระบบคลาว์ด สิ่งที่มากไปกว่านั้นพนักงานสามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อ ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย SAP Business One ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง คุณยังบริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชั่น SAP Business One สำหรับโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ

3. สามารถวางระบบและนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

SAP Business One Cloud เริ่มใช้งานได้ในเวลาที่สั้น ระบบการทำงาน นำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย – สามารถ นำไปใช้งานได้ภายในไม่กี่วันหรือสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานที่มีความรู้เฉพาะด้านไอที ไว้ในองค์กรหลายท่านเพื่อดูแลระบบ

4. ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

SAP Business One ได้รับการออกแบบสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำและเป็นแอปพลิเคชั่นที่ครอบคลุมการใช้งานทุกฝ่ายที่คุณต้องการด้วยเพียงระบบเดียว

การเข้าถึงระบบ SAP Business One มีฟังก์ชันการทำงานที่มากมายแต่มีความยืดหยุ่นมากด้วยโซลูชั่นส่วน เพิ่มมากถึง 500 โมดูล สำหรับทุกอุตสาหกรรม และมีเครือข่ายพาร์ทเนอร์ SAP Business One มากถึง 700 รายที่พร้อมให้การช่วยเหลือคุณทั่วโลก

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

5. เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ

แอพลิเคชั่น SAP® Business One ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของ คุณให้เติบโตไปพร้อมกันและช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้ อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตอบ สนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างผล กำไรให้กับธุรกิจของคุณ

ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่าง ง่ายดาย ในเวลาที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโต มันเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพที่ ชัดเจนในธุรกิจของคุณได้ทันที เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตาม แอพพลิเคชั่นต่างๆ หรือตามสถานที่ต่างๆ  SAP Business One ถูก ออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง มีความยืดหยุ่นตามที่ ต้องการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

นอกจากทั้ง 5 เหตุผลข้างต้น SAP Business One ยังช่วยธรุกิจของคุณได้

การจัดการและการบริหาร การเงินของคุณได้ อย่างครบวงจร

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบ ครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เช่น การทำบัญชีแยกประเภท การ บันทึกรายการประจำวัน การคำนวนภาษีและรายการที่เป็นสกุลเงินตราต่าง ประเทศ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงิน รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่าย ยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ และเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของ ธุรกิจในเวลานั้น การทำงานแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การ จัดซื้อและการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำให้สามารถ บริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเงิน

 • การบัญชี – บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า
 • การควบคุม – บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจ สอบสินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย
 • ความสะดวก – การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชัน Virtual Fixed Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง
 • การธนาคาร – ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดิน บัญชี และการชาระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็ค เงินสดและการโอนเงิน
 • รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน – จัดทำรายงานสรุปการ ดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบ เรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบ

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ

นอกจากนี้ SAP Business One ยังตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการ การขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การ ติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

ฟังก์ชันนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณ สามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้ กลายเป็นลูกค้า เพิ่มยอดขายและผลกำไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การบริหารและการ จัดการด้านการขาย ให้กับลูกค้า

 • การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย – ติดตามและร่วม กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย
 • การบริหารการส่งเสริมการตลาด – สามารถกำหนด บริหาร จัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด
 • การบริหารจัดการลูกค้า – เก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่ เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook
 • การบริหารจัดการบริการ – จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูล การติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • การรายงานและการวิเคราะห์– จัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย
 • การจัดการด้านการขาย – บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้ งานผ่านแอปพลิเคชั่น SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

หากคุณต้องการความสามารถของระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างครบวงจร SAP Business One ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของ SAP Hybriss Cloud for Customer ได้อีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขาย เพื่อสร้างผลกำไร

ธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มี ประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงิน SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่อง มือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

ควบคุมการจัดซื้อและ สินค้าคงคลัง

 • การจัดซื้อ – การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (Post) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ บัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตรา แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ
 • การบริหารจัดการข้อมูล – บริหารจัดกรรข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และ เก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี
 • การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี – ข้อมูลเชื่อมโยง กันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้า กับจำนวนสินค้า คงคลัง
 • การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้าง อิงกับ POs วางแผนความต้องการสินค้าและจัดตารางเวลาจัดซื้อ ตามความเหมาะสม
 • นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย – สามารถนำเสนอรายงานด้วย ข้อมูลเรียลไทม์ด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ

การควบคุมสินค้าคงคลัง และ การจัดจำหน่าย

SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลัง สินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่นๆ เพื่อควบคุม จำนวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถ ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้า เพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

การวางแผนการผลิต

 • การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – สามารถบริหาร จัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุง ข้อมูลสินค้า และปรับหน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้
 • การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า – การบริหารจัดการสินค้า ในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และ กำหนดเงื่อนไขขึ้นมา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า
 • การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกขั้นตอนการออก ใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขายสินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย
 • การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้าง และปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดา และอัตโนมัติ และการควบคุมราคา
 • การนำเสนอรายงาน – สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด และนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูล ธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์ และนำเสนอรายงาน SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มี ประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ให้ คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอ รายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความ จำ ช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำหรับ SAP Business One ทาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบ เรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่าง ง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึง ข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ

ระบบข้อมูลธุรกิจ อัจฉริยะ

 • นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ – สามารถเข้าถึงข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างรายงานขึ้นใหม่ และปรับปรุง รายงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • การวิเคราะห์ – การใช้งาน MS Excel ในการสร้างรายงาน คุณ สามารถมองเห็นธุรกิจของคุณในมุมมองใหม่
 • เครื่องมือที่ใช้งานง่าย – การใช้งานในรูปแบบ drag and relate และ drill downs ตัวช่วยในการค้นหา และมีการเตือนทุกขั้นตอน การทำงาน
 • ระบบการวิเคราะห์ รวมถึง KPIs ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณทราบ ข้อมูลต่างๆ เช่น การส่งมอบสินค้าในแต่ละวัน พนักงานที่มียอด ขายดีเด่น
 • ปรับปรุงรายงานด้วยการใช้งาน SAP Lumira สำหรับ SAP Business One.

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ รวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงิน – ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูล ทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถ รับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจ ศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่ รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดง ข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้า รวดเร็วขึ้น และผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแส เงินสดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่าง รวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมจาก SAP Business One ในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโต คุณสามารถปรับเปลี่ยน SAP Business One ได้ตามขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย SAP Business One studio ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือโซลูชั่นส่วนเพิ่มที่มีมากถึง 500 รายการจากพาร์ทเนอร์ของเรา

สินค้าอุปโภคบริโภค

ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการ ได้ตามความต้องการด้วย ซอฟท์แวร์ SAP Business One  สำหรับอุตสาหกรรมสินค้า อุปโภคบริโภค สามารถคาด การณ์ วางแผน และบริหาร จัดการความต้องการและ นำ เสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้าต้องการได้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่

ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิตช่วยลด ต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลา การผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและ สร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น

ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา

จัดหาการบริการที่ได้มาตราฐาน และคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ของคุณด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business One สำหรับธุรกิจ การให้บริการด้านที่ปรึกษา สามารถสร้างกระบวนการ ที่มีมาตราฐานการให้บริการ ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากร การบริหารโครงการ การออกใบ เสร็จ และอื่นๆ

ธุรกิจค้าปลีก

ให้ข้อมูลสินค้าและสามารถ แนะนำสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ได้โดยผ่านทุกช่องทาง – ด้วย SAP Business One สำหรับ ธุรกิจค้าปลีก สามารถนำ เสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ ข้อมูลเชิงลึกจาก POS ความ มีส่วนร่วมของผู้ซื้อและเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับการนำสินค้า ออกสู่ตลาด

ธุรกิจค้าส่ง

ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและผู้ผลิตด้วยโซลูชั่น SAP Business One สำหรับ ธุรกิจค้าส่ง ช่วยปรับปรุงการ วางแผนความต้องการสินค้า คงคลังและช่วยการจัดการห่วง โซ่อุปทาน – สร้างความยืดหยุ่น และระบบที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อ บรรลุเป้าหมายการจัดการให้ดีที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ SAP Business One Cloud ในประเทศไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์กับบริษัท SAP ประเทศไทย

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องการวางระบบงาน การบริหารและการจัดการของระบบ ERP, CRM และ Digital มามากกว่า 15 ปี

#SAPBusinessOne #SAPBusinessOneCloud

(Source : SAP Business One)