งานสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการขายและรายได้อย่างยั่งยืน ด้วย Cloud CRM

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ร่วมกับ SAP Thailand จัดงานสัมมนา “เพิ่มประสิทธิภาพการขายและรายได้อย่างยั่งยืน ด้วย Cloud CRM” (Increase in Sales Performance and Revenue for your Organization with Cloud CRM) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น. – 16:30 น. ณ SAP Head Office ห้องภูสอยดาว 287 Liberty Square Building ชั้น 9 ถนนสีลม กรุงเทพ

งานสัมมนานี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้การบริหารงานขายและการตลาดด้วยระบบ Sales Automationผ่าน MobileและSocial Mediaพร้อมกรณีศึกษาจากโซลูชั่นระดับโลกของ SAP Cloud for Customerเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน 

กำหนดการ

13:00 – 14:00 pm Registration and Warm Welcome

14:00 – 14:30 pm Why Cloud?

14:30 – 15:00 pm Industry Trends and How Relevant Solution Can Assist Your Sales

15:15 – 16:00 pm A Day in A Life of Salesperson with SAP Cloud for Sales

16.00 – 16:30 pm Q&A

วิทยากร

Mr. Shanker Supramaniam

คุณ Shanker เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก COE (Centre Excellence Team) SAP ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้าน CRM application และ customer engagement มามากกว่า 20 ปี ทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft, Oracle และปัจจุบัน SAP 

คุณนาวิก นำเสียง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางด้าน e-Business & CRM Solutions และ E-Marketing
ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์และวารสารชั้นนำ

คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ

ด้วยประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่ปรึกษาในระบบ CRM ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 10 ปี และผู้เชี่ยวชาญในโซลูชั่น CRM

สอบถามข้อมูลเพิ่มและสำรองที่นั่ง

Sundae Solutions Co., Ltd.

T | 0 2634 8899 F | 0 26348896 E | marketing@sundae.co.th

w | www.sundae.co.th 

SAP Cloud for Customer | http://go.sap.com/product/crm/cloud-customer-engagement.html

สำรองที่นั่งออนไลน์ www.sundae.co.th/sapc4c

(Source : Sundae Solutions)

Share