งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืน ด้วย CRM วันที่ 1 ตุลาคม 2557

ในยุคที่ลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูงขึ้น ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ธุรกิจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดี การบริหารงานขายด้วยกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและชนะเหนือคู่แข่งขันได้ 

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้การบริหารงานขายและการตลาดด้วย Tactics ใหม่ผ่าน Social Media, Mobile และ Big Data Management พร้อมกรณีศึกษาจากโซลูชั่นระดับโลกของ Sage CRM เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน

วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 13:00 น. – 17:00 น.
ศูนย์ฝึกอบรมซันเด (Sundae Training Center) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ

กำหนดการ
13.00-13.30 pm.: ลงทะเบียน
13.30-16.30 pm.: ทำไมต้อง CRM? บริหารงานขายเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างยั่งยืนด้วย CRM Workshop กับ Sage CRM
16.30-17.00 pm.: Q&A / Networking

วิทยากร
คุณนาวิก นำเสียง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางด้าน e-Business & CRM Solutions และ E-Marketing
ให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกทั้งยังเป็นคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์และวารสารชั้นนำ

งานสัมมนานี้ สำหรับ

  • ผู้บริหารองค์กร กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลยุทธ์ขององค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มและสำรองที่นั่ง
Sundae Solutions Co., Ltd.
T | 0 2634 8899 F | 0 26348896
E | marketing@sundae.co.th
w | www.sundae.co.th

(Source : Sundae Solutions)

Share