ซันเด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย Lark Suite ในไทยและอาเซียน

(28 มกราคม 2563) บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ได้รับแต่งตั้งจาก Lark Technologies Pte. Ltd. ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Lark Suite ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน Lark Suite (http://www.larksuite.com) คือแอปพลิเคชั่นเพื่อการทำงานประสานงาน (Colaborative), การสื่อสาร (Communication) และเอกสาร (Document) โดยมีความสามารถหลักๆ เช่น

  • Chat/ Messaging
  • Talk หรือ Call
  • Calendar แบบส่วนตัวและกลุ่ม
  • Meeting นัดหมายและ Call Conference
  • Document
  • Add-on app เช่น Project management, Approval ขาดสายลา และอื่นๆ
  • Integrated กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น Sage CRM, SAP Cloud CRM, Salesforce.com, Jira เป็นต้น

จุดเด่นของ Lark Suite คือความสามารถครบถ้วนในแอปพลิเคชั่นเดียว เพื่อการพัฒนาบุคคลากร องค์กรและการประสานงานในองค์กร

คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มหรือสนใจทดลองใช้ Lark Suite ติดต่อเรา

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร +66 26348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th

About Lark Technologies Pte. Ltd.

Lark is a new take on the office suite that is transforming workplace collaboration. Founded in 2017, Lark effectively combines messaging, schedule management and online collaborative documents in a single platform. Setting out to revolutionize the way team members collaborate for increased efficiency, Lark delivers a seamless user experience for the modern enterprise.

Website: http://www.larksuite.com

About Sundae Solutions

Sundae Solutions Co., Ltd. is a private company incorporated in Thailand. Our main business activities are Business Strategic Application Integration with focuses mainly in CRM, ERP & Digital Marketing ranging from consulting, implementing, technology and outsourcing. Over the years we have experienced numerous of well-known companies. We hope to provide the latest and even more exciting solutions experiences to our new prospective customers.

Website: http://www.sundae.co.th

(Source : SundaeSolutions)

Share