ซันเด โซลูชันส์ ชูแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อความยั่งยืน

ซันเด โซลูชันส์ ชูแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อความยั่งยืน

ถึงเวลาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจมุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องอิงกับพาร์ทเนอร์ที่อาจเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ

กว่า 20 ปี ต่อการเป็นผู้บูรณาการแอปพลิเคชันเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นไปที่ CRM, ERP และ Digital Marketing เป็นหลัก กระทั่งวันนี้ “ซันเด โซลูชันส์” ยังคงให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ปรับแต่งและอิมพลีเมนต์ระบบให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมามีพาร์ทเนอร์เวนเดอร์หลายราย ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล แต่ในขณะเดียวกัน ซันเด โซลูชันส์ ก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ของตัวเองออกมาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันคือ HubMember เป็นแพลตฟอร์มระบบสมาชิกที่สื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มแบบหลากหลายช่องทาง (Omni-channel Membership Platform) และนับจากนี้ไปจะมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดให้ตอบรับกับความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าต่อไป

มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มตันเอง “HubMember”

นาวิก นำเสียง CEO บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด กล่าวว่า โรดแมปในการดำเนินธุรกิจ ปี 2568-2569 จะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเดิมที่จำหน่ายและให้บริการซอฟต์แวร์ต่างประเทศ กลายเป็นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มของบริษัทเองในนามของ HubMember

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม HubMember จะอิงกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ปัจจุบันลูกค้ามักจะเลือกใช้โซลูชั่นที่หลากหลายมากขึ้นอันเป็นผลมาจาก Digital Transformation ซึ่งต้องการใช้ทลูต่างๆ ในแต่ละส่วน โดยพบว่าแต่ละบริษัทใช้ซอฟต์แวร์หลากหลายยี่ห้อเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

Hubmember เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบสมาชิก โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมการติดต่อของสมาชิกเข้าด้วยกันแบบระบบปิดเฉพาะกลุ่ม สามารถสื่อสารกับสมาชิกได้หลากหลายช่องทาง เช่น Line OA, เว็บไซต์, SMS, Email, Chat เป็นต้น มีการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายในกลุ่ม อีกทั้งยังสามารถจัดทำระบบ Business Matching ระบบสะสมคะแนน ร้านค้าออนไลน์ และบริการอื่นๆ ให้แก่สมาชิกได้ใช้ประโยชน์อีกมากมาย

ปัจจุบัน HubMember มีลูกค้าในหลากหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้าน ค้าปลีก มูลนิธิ มหาวิทยาลัย วัด เป็นต้น ยกตัวอย่างการใช้งานของวัด วัดรับบริจาคได้ด้วยแพลตฟอร์มของตัวเองแบบครบวงจร โดยผู้บริจาคสามารถเลือกใช้บัตรเครดิตในการบริจาคได้ จากนั้นวัดทำการออกใบเสร็จเพื่อให้ผู้บริจาคใช้ในการลดหย่อนภาษี ในขณะที่วัดก็จะมีการบันทึกรายการพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการลดหย่อนภาษี เป็นต้น โดยข้อดีของลูกค้ากลุ่มนี้ เมื่อใช้งานแล้วมักจะใช้บริการยาวนานไม่เปลี่ยนไปใช้ระบบอื่น

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญอีกประการของการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท คือ การได้มาซึ่งความยั่งยืนที่ไม่ต้องปรับตัวตามโมเดลธุรกิจของซอฟต์แวร์เวนเดอร์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาดังตัวอย่างของการเปลี่ยนจากขายไลเซนส์เป็นการเช่าใช้ เป็นต้น รวมทั้งยังสามารถต่อยอดโดยการพัฒนาระบบได้ตามที่ตลาดต้องการอย่างไรข้อจำกัดอีกด้วย

คาดโต 10% กับกลยุทธ์เสนอบริการใหม่ให้ลูกค้า

สำหรับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในปี 2567 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 10% และจะเติบโตต่อเนื่อง 10-20% ทุกปี 2568 โดยเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเดิม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีก ยานยนต์ ประกัน ธนาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ และวัด เป็นต้น

โดยใช้กลยุทธ์นำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับบริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า (Customer Experience) ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีซอฟต์แวร์ที่หลากหลายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า ทั้งซอฟต์แวร์ด้าน CRM, ERP ซึ่งมีประสบการณ์การอิมพลีเมนต์ที่แข็งแกร่ง อีกทั้งยังมีซอฟต์แวร์ด้านอื่นๆ ด้วย

หนึ่งในซอฟต์แวร์ด้านการตลาดที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย คือ Capillary เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า CDP (Customer Data Platform) โดยเป็นเครื่องมือการตลาดเชิงรุกที่ช่วยให้ธุรกิจหรือร้านค้ารับมือกับข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า และปรับตัวขององค์กรให้ทันกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงเสมอ อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์หรือองค์กรสามารถเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น

ระบบบริหารจัดการ Carbon Credit มาตรฐานสากล

จากแนวโน้มที่โลกกำลังตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทยประกาศเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30-40% ในปี 2030 ซึ่งองค์กรธุรกิจในประเทศไทยต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่อาจยังไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตที่เป็นมาตรฐานสากล

ขณะนี้ ซันเด โซลูชันส์ ได้เลือกสรรซอฟต์แวร์มานำเสนอภายใต้โจทย์ดังกล่าว นั่นคือ Zplify เป็นตัวช่วยในการบันทึกคะแนน การลด และคำนวณคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กร ทั้งยังมีคำแนะนำหรือแนวทางที่จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มการลดคาร์บอนเครดิตได้ด้วย

Zplify มีจุดเด่นด้านการเชื่อมเข้ากับระบบบัญชีที่มีอยู่เดิมได้ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน มีข้อมูลในรูปแบบการบูรณาการไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลมาเทียบเคียงให้ยุ่งยาก เพราะซอฟต์แวร์นี้สามารถเพิ่มช่องข้อมูลได้ในระบบเดิมทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอย่างบูรณาการ

จุดเด่นที่สำคัญของ Zplify คือ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบตรวจสอบ (Audit) ตามหลักการของมาตรฐานสากล Greenhouse Gas Protocol และ ISO14064 จึงช่วยให้องค์กรบริหารจัดการและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์อนาคตที่มีแนวโน้มว่าควรจะต้องมีระบบการตรวจสอบ ไม่เพียงแค่การส่งรายงานเช่นปัจจุบันเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมี Freshworks ซอฟต์แวร์ตัวช่วยให้ธุรกิจสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและพนักงานทำให้มีความสุข มีระบบจัดการ ITSM (IT Service Management) และ ESM (Employee Service Management) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยมีการนำ AI มาช่วยทำให้องค์กรสามารถคัดสรรลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการได้ดียิ่งขึ้นจากกลไกนำเสนอข้อมูลของ AI

ทั้งนี้ ซันเด โซลูชันส์ มุ่งมั่นอยู่บนการเข้าใจความต้องการและข้อกำหนดต่างๆ โดยพร้อมเปิดรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

แหล่งข่าว: The Perspective [วันที่ 14 มิ.ย. 2567]

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sundae Solutions ได้ที่
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 02634889
อีเมล sales@sundae.co.th 
เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th

Share