ซันเดเปิดบริการ e-Tax Invoice & Receipt

โซลูชั่น Sundae eTax Invoice & Receipt

ระบบสำหรับ “การจัดทำ” “ส่งมอบ” และ “เก็บรักษา” ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Tax Invoice & e-Receipt )

ตามที่กฎหมายกำหนด รูปแบบ PDF/A-3 สร้าง XML ตรงตามมาตรฐาน ขมธอ3-2560 โดยสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบบัญชีหรือ ERP

คุณจะได้รับอะไรจาก SUNDAE eTax Invoice & Receipt
  • ช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
  • ความปลอดภัยของเอกสาร
  • พัฒนาต่อยอดระบบ Digital Ecosystem
  • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sundae eTax Invoice & Receipt ติดต่อ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 026348899
อีเมล์ sales@sundae.co.th

(Source : Sundae Solutions)

Share