รูปแบบการใช้งานของ SAP Business One?

Cloud

คุณสามารถใช้ SAP Business One บนระบบ Cloud โดยชําระค่าบริการรายปี เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชั่น SAP Business One จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

On Premise

คุณสามารถเลือกใช้งานโซลูชั่น SAP Business One On Premise ที่ติดตั้งบน Server ของคุณเอง เรามีโซลูชั่นพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

Mobile

บริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชั่น SAP Business One สําหรับสมาร์ทโฟน คุณสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน รองรับทั้งงานขาย บริการและผู้บริหาร

SAP Business One

โซลูชันซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) แบบบูรณาการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs) และบริษัทในเครือขององค์กรขนาดใหญ่ SAP Business One ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการทุกแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจของตนในระบบเดียว รวมถึงการเงิน การบัญชี สินค้าคงคลัง การขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้า

SAP Business One มีโมดูลหลักต่อไปนี้:

  • การเงิน: จัดการบัญชีทั่วไป การบัญชีลูกหนี้ การบัญชีเจ้าหนี้ การบัญชีสินทรัพย์ถาวร และรายงานทางการเงิน
  • การขาย: จัดการการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้า
  • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM): จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
  • สินค้าคงคลัง: จัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมการผลิต และการจัดการวัสดุ
  • รายงาน: รายงานข้อมูลทางธุรกิจต่างๆ

SAP Business One ยังมีโมดูลเฉพาะอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ค้าปลีก การผลิต บริการ และซัพพลายเชน

SAP Business One

(Source : SAP Business One)

Share