SAP Business One เวอร์ชั่น 10.0 มีอะไรใหม่บ้าง?

SAP Business One 10.0 เป็นเวอร์ชันล่าสุดของ SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง โดยมีการอัพเกรดและปรับปรุงคุณสมบัติหลายอย่างเพิ่มเติม เช่น

  1. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
  2. การเพิ่มฟังก์ชั่นใหม่เช่นการตั้งค่าแจ้งเตือนในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูล
  3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่
  4. การเพิ่มฟังก์ชั่นในการบริหารจัดการกับการชำระเงินและการควบคุมคลังสินค้า
  5. การเพิ่มฟังก์ชั่นในการสร้างรายงานแบบกำหนดเอง

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลายฟังก์ชั่นที่อยู่ในเวอร์ชันก่อนหน้า เพื่อให้การใช้งานและการจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ SAP Business One.

SAP Business One

สอบถามเกี่ยวกับ SAP Business One เวอร์ชั่น 10.0 ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share