Sage 300cloud Version 2024.0 มีอะไรใหม่บ้าง?

วิดีโอนี้จะนำเสนออะไรใหม่ใน Sage 300cloud Version 2024.0

Released note: http://help.sage300.com/en-us/2024/classic/Content/ReleaseDocs/ReleaseNotes.htm

Sage 300cloud

โซลูชัน ERP บนคลาวด์แบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อข้อมูลและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดเข้าด้วยกันในระบบเดียว ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจได้ดีขึ้น และเติบโตได้เร็วขึ้น

ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของ Sage 300cloud

Sage 300cloud ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญของ ERP รวมถึง:

  • การเงิน: การจัดการบัญชีทั่วไป การควบคุมงบประมาณ การจัดการสินทรัพย์ถาวร การจัดการเงินสดและเครดิต การจัดการกระแสเงินสด
  • การดำเนินงาน: การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการผลิต การจัดการสั่งซื้อ การจัดการการกระจายสินค้า
  • การขาย: การจัดการการขาย การจัดการโอกาสทางการขาย การจัดการบัญชีลูกค้า
  • การตลาด: การจัดการแคมเปญทางการตลาด การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ทรัพยากรบุคคล: การจัดการข้อมูลพนักงาน การจัดการเวลาทำงาน การจัดการค่าจ้าง

คุณสมบัติและประโยชน์ของ Sage 300cloud

Sage 300cloud นำเสนอคุณสมบัติและประโยชน์มากมายแก่ SMEs รวมถึง:

  • ความยืดหยุ่น: Sage 300cloud สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจใดๆ
  • ความคุ้มค่า: Sage 300cloud นำเสนอโซลูชัน ERP แบบครบวงจรในราคาที่ย่อมเยา
  • ความปลอดภัย: Sage 300cloud ได้รับการปกป้องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • ความสะดวกในการใช้งาน: Sage 300cloud ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sage 300cloud Version 2024.0 ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sage-300cloud-erp/

#ERP #businessintelligence #Sage #SundaeSolutions

Share