ความสามารถของ Sage 300cloud ที่เหนือกว่า ERP

ข้อมูลโดยละเอียด

แอปพลิเคชั่นในการจัดการทางธุรกิจและการบัญชีอย่าง The Sage 300cloud นั้นมอบประสิทธิภาพในการทำงานสูงและสามารถไว้วางใจได้ คุณจึงมีโอกาสในการเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดของคุณได้ Sage 300cloud ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของให้ได้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นโซลูชั่นในการจัดการธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จและมีความยืดหยุ่น จุดเด่นของ Sage 300cloud นั้นคือการเป็นโซลูชั่นที่จัดการระบบการเงิน การดำเนินงาน การโยกย้าย การขายและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบบูรณาการ (หรือ CRM) ได้อย่างแข็งแกร่ง

จัดการด้านการบัญชีและการเงิน

บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมั่นใจ Sage 300cloud นั้นมอบ: ขีดความสามารถในการจัดการสกุลเงินหลายประเทศ การทำรายการระหว่างบริษัท การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารที่มีประสิทธิภาพ การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(1) รวมถึงคุณสมบัติในการรายงานภาษี ตัวเลือกในการประมวลผลการทำรายการที่มีความยืดหยุ่น แผงควบคุมที่ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อการรายงานเชิงวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย

 • สร้างรายงานงบประมาณ แสดงงบทางการเงิน และแบ่งปันตัววัดที่สำคัญโดยใช้เครื่องมือสำหรับการจัดทำรายงานที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ
 • ชำระเงินสดกับใบแจ้งหนี้ค้างชำระและสร้างรายการรับชำระเงินอัตโนมัติสำหรับทำการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินรายเดือน
 • ประหยัดเวลาและช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการ อีกทั้งยังสามารถทำการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจได้ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้นโดยจัดการภาระงานที่หลากหลายในส่วนของผู้ซื้อได้โดยอัตโนมัติ
 • ลดต้นทุนและขจัดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด กระบวนการที่ต้องดำเนินการเองที่กินเวลานานด้วยการทำรายการระหว่างบริษัทด้วยกัน

(1) ระบุถึงบุคคลที่สามหรือผลิตภัณฑ์ OEM

การจัดการการขายและคำสั่งซื้อของลูกค้า

Sage 300cloud มอบขีดความสามารถในการทำรายการสั่งซื้อและการจัดการคำสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้กระบวนการในการสั่งซื้อนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มผลกำไรให้กับคุณเป็นอย่างมาก พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าของคุณในการจัดการบัญชี ระดับสินค้าคงคลังและประวัติในการสั่งซื้อสินค้าแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา ติดตามโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงกว่าให้แก่ลูกค้า (Up-Sell) และการขายสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าตัวหลัก (Cross-Sell) ด้วยความถูกต้องแม่นยำที่มากขึ้น โดยยังเป็นการเสริมสร้างคุณค่าของลูกค้าระยะยาวอีกด้วย

 • รวมรายการสั่งซื้อหลายรายการไว้ในการจัดส่งครั้งเดียวหรือหรือแยกกันจัดส่งภายในใบแจ้งหนี้รายการเดียว
 • ค้นหาการกำหนดราคาตามลูกค้าโดยพิจารณาจากราคาตามสัญญาลูกค้า ราคายึดตามรายการสินค้าหรือราคาขายที่มีส่วนลดหรือส่วนบวกเพิ่ม
 • ลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบประวัติการขายหรือรายการสินค้าคงคลังได้ในระหว่างทำการสั่งซื้อและทำรายการออกใบแจ้งหนี้
 • ปรับปรุงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยทำการสร้างใบเสนอราคาแบบละเอียดและจัดการแปลงรายการเป็นคำสั่งซื้อใหม่โดยอัตโนมัติ

เข้าถึงรายการสินค้าคงคลัง ใบเสนอราคาสินค้าและบันทึกข้อมูลลูกหนี้ได้ทุกที่ โดยใช้ Sage CRM โดยคุณสามารถใช้โปรแกรมฝนการตัดสินใจจัดส่งสินค้าได้อย่างมั่นใจและให้บริการแก่ลูกค้าของคุณได้อย่างดียิ่งขึ้น

Sales order management

Manage transactions throughout the sales cycle, and automate your purchase order procedures directly in Sage 300. Manage contractor and subcontractor time and expenses and add stakeholders to an account or a project.

การจัดการสั่งซื้อและผู้จัดหาสินค้า

นำแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศไปใช้ในการจัดการสั่งซื้อและลดต้นทุนด้วยการรวมกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน Sage 300cloud สามาถช่วยคุณในการสร้างความคล่องตัวให้กับกระบวนการสั่งซื้อและรับสินค้าได้ อีกทั้งยังบริการข้อมูลที่คุณต้องใช้สำหรับการตัดสินใจที่เด็ดขาดสำหรับธุรกิจของคุณ

 • ลดรายการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนด้วยการสร้างแม่แบบสำหรับข้อมูลทั่วไป
 • จัดการสร้างคำสั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติจาดข้อมูลการสั่งซื้อซ้ำผ่าน การควบคุมสินค้าคงคลัง หรือจากรายการสินค้าค้างส่งผ่าน รายการคำสั่งซื้อ
 • รวมรายการสินค้าจากคำสั่งซื้อหลายรายการไว้ในใบเสร็จรับเงินรายการเดียวอย่างรวดเร็ว
 • พิมพ์ใบขอซื้อ คำสั่งซื้อ ใบยืนยันการรับสินค้า ใบคืนสินค้าและระบบจัดทำฉลากไปรษณีย์โดยใช้รูปแบบคำสั่งซื้อตามแบบมาตรฐาน หรือในรูปแบบและรายงานที่ออกแบบด้วยตัวเอง
 • เลือกวิธีในการจัดรายการต้นทุนซึ่งมีให้เจ็ดวิธีตั้งแต่ ต้นทุนมากที่สุด ต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนเฉลี่ย ต้นทุนผู้ขาย และต้นทุนหน่วยสุดท้าย

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการจัดซื้อของคุณให้ถึงขีดสุดด้วยโซลูชั่นในการจัดการระบบขั้นตอนการทำงานในการจัดซื้อแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งออกแบบพัฒนาโดย Pacific Tech1 ที่มอบแนวปฏิบัติในการจัดซื้อที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบให้กับธุรกิจของคุณ

E-Invoicing

Send and receive invoices electronically over the secure Peppol network. E-Invoicing reduces the need for manual entry and likelihood of lost invoices.

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

ติดตามระดับสต็อกสินค้าและกระบวนการออกใบเสร็จให้กับสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า การคืนสินค้า และการปรับเปลี่ยนรายการโดยใช้ระบบการจัดการสินค้าคงคลังจากหลายตำแหน่ง การจัดการสินค้าคงคลังใน Sage 300cloud นั้นช่วยให้คุณสามารถควบคุมการทำรายการสินค้าคงคลังขาเข้าและขาออกที่ซับซ้อนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการเก็บรักษาในขณะที่ส่งมอบสินค้าที่สั่งซื้อตรงกำหนดเวลาได้ทุกครั้ง อีกทั้งยังช่วยปรับความเหมาะสมให้กับการจัดการสินค้าคงคลังได้ด้วย Sage Inventory และช่วยลดปัญหาสินค้าหมดสต็อก สินค้าคงคลังล้นเกินและช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของคุณได้

 • ติดตามสินค้าคงคลังของคุณในขณะออกจากบริษัทต้นทางของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยตัวเลือกที่สามารถปรับใช้งานได้ในการจัดการได้แม้กระบวนการที่มีความซับซ้อนสูงสุดก็ตาม
 • เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างความคล่องตัวในการตัดสินใจและเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • จัดการส่วนปลีกย่อยให้เป็นเลขทศนืยมสี่หลักและรักษาหน่วยการวัดสำหรับการสั่งซื้อ ขายและจัดเก็บในสต็อก
 • ใช้หมวดหมู่ในการจัดหมวดหมู่สต็อกและจัดสรรต้นทุนตามแผนกหรือศูนย์กลางจัดการต้นทุน

Inventory tools

Manage and keep detailed inventory records and auto-generate serial and lot numbers of items for full visibility and stock control.

การจัดการการผลิต

การที่ธุรกิจนั้นจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดนั้น การรักษาระบบขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบการผลิตนั้นจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญในการตัดลดต้นทุนลง โซลูชั่นสำหรับจัดการด้านการผลิต Sage 300cloud1 นั้นออกแบบพัฒนาโดย AutoSimply นั้นให้บริการโซลูชั่นด้านการผลิตที่เรียบง่ายทว่าสมบูรณ์แบบซึ่งมีการบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบเข้ากับส่วนจำเพาะในด้านการเงินและการดำเนินงาน ในโปรแกรมนั้นมีทั้งการประมวลผลคำสั่งดำเนินงาน การวางแผนด้านวัสดุ การบูรณาการในการติดตามเลขชุด/เลขสินค้าและตัวเลือกในการควบคุมการติดตามการผลิต

 • ควบคุมลำดับขั้นตอนการดำเนินงานการผลิตที่ครอบคลุมไปถึงดารสั่งซื้อวัสดุ ประมวลผงคำสั่งซื้อการผลิต ภาระงานที่มีความคืนหน้า การคำนวณต้นทุนเส้นทาง การใช้งานวัสดุ เศษซากวัสดุและรายการแทนตัวสินค้าและการปิดไม่ให้มีการสั่งซื้อ
 • กำหนดพารามิเตอร์ในการวางแผนรายการอย้างเช่นจำนวนสต็อกขั้นต่ำ จำนวนการสั่งซื้อขั้นต่ำ เวลาที่คาดหวังว่ากิจกรรมนึ่งจะเสร็จสิ้น เป็นต้น
 • กำหนดข้อมูลการติดตามล็อต ซีเรียลให้กับวัสดุที่ใช้ไป โดยส่งคืนและรับสินค้าที่คลังสินค้า
 • บันทึกรายการเวลาและทำรายการร้านค้าของการดำเนินงาน MO โดยใข้การควบคุมการติดตามสินค้า โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลการผลิตโดยละเอียดระหว่างที่ออก MO ให้กับใบเสร็จจำนวนประเภทคำสั่งซื้อขาย (MO)

การจัดการด้านการบริการ

เสริมสร้างประสิทธิภาพ ลดต้นทุน กระตุ้นประสิทธิภาพในการผลิตและส่งเสริมความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการจัดการแบบรวมศูนย์บริการของคุณไว้และคอยรักษาสภาพการใช้งานผ่านทาง Service Manager1 – ซึ่งเป็นโซลูชั่นในการจัดการบริการเชิงบูรณาการที่ออกแบบพัฒนาโดย Technisoft Service Manager นั้นช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ได้หรือจากนอกสถานที่ผ่านทางอุปกรณ์พกพา

 • จัดการกับต้นทุนงาน การรักษาสภาพเชิงป้องกัน กำหนดตารางเวลาทรัพยากร บริการนอกพื้นที่และการให้บริการอุปกรณ์ป้องกันแบบทั่วไป
 • การโอนย้าย ประกัน เช่า ติดตามหมายเลขซีเรียลและชุดของอุปกรณ์
 • สกุลเงินหลายประเทศ การจัดการบัญชีแบบมาตรฐานและ WIP การวิเคราะห์งบประมาณและผลกำไรแท้จริง การออกใบแจ้งแบบรวมรายการแบบทั่วไป/เรียกเก็บตามกำหนด
 • จัดการรายการสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ระบบขั้นตอนการขออนุญาต การคืนสินค้า การทำใหม่ การสลับหมุนเวียน
 • การดูแลรักษาสภาพขั้นสูงนั้นประกอบด้วยแผนการดูแลรักษาตามกำหนดเวลา/มาตรวัด การดูแลรักษาสภาพเชิงพยากรณ์ การพยากรณ์ถึงความต้องการอะไหล่และแรงงาน แม่แบบ เป็นต้น

เทคโนโลยีสำหรับการจัดการข้อมูลและการรายงาน

เปลี่ยนความรู้เชิงลึกให้เป็นการลงมือปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีสำหรับการจัดการข้อมูล (BI) และไลบรารีของรายงานที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าที่รวมข้อมูลไว้ในศูนย์กลาง

 • สัมผัสกับการวิเคราะห์เมื่อต้องการใช้งานและการตัดสินใจที่รวดเร็วด้วยข้อมูลทางธุรกิจแบบฝังและเรียลไทม์
 • ดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลจากตำแหน่งใดๆ ได้ผ่านทางเว็บหรือแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์พกพา
 • สร้างรายงานในแบบที่มีข้อมูลปีงบประมาณและงบประมาณได้คราวละหลายรายการ
 • อีเวนท์เริ่มทำงานตามที่ผู้ใช้กำหนดเองสำหรับอัปเดตสถิติเป็นกลุ่มหรือแบบเรียลไทม์
 • วิเคราะห์และรายงานข้อมูลในแบบเรียนรู้ได้โดยพึ่งพาตนเอง

ขยายขีดความสามารถในการวิเคราะห์หลักของ Sage 300 ด้วย Sage Enterprise Intelligence

การสร้างความคล่องตัวให้กับกระบวนการทางธุรกิจ

ณ ช่วงเวลาหนึ่งนั้นบริษัทหลายๆ แห่งจะต้องเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเช่นความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล ค่าโสหุ้ยที่สูง ความภักดีของลูกค้าที่ลดถอยลง วงจรการผลิตที่เชื่องช้า วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ การจัดการกับวัสดุที่ไร้ประสิทธิภาพ ระยะเวลาถือครองสินค้าคงคลังที่ช้าและค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาที่สูง ความท้าทายเหล่านี้มีโอกาสเพิ่มต้นทุนในการทำธุรกิจ
ด้วยการจัดการกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติและเสริมสร้างความถูกต้องของข้อมูลและการไหลเวียนของสารสนเทศ ซึ่ง Sage 300cloud นั้นจะช่วยสร้างความคล่องตัวให้กับภาระงานประจำวันและช่วยให้ทีมงานมีเวลาในการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในด้านอื่นที่ต้องการเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ ผลลัพธ์คือ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนในการดำเนินงานและค่าโสหุ้ยที่ลดลง

 • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิสัยทัศน์ด้วยการเข้าใช้ข้อมูลที่ปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดด้วย Sage 300cloud
 • ด้วยระบบขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัตินั้นจะช่วยเพิ่มสำนึกความรับผิดชอบให้กับธุรกิจของคุณ
 • วิเคราะห์กระบวนการของคุณเป็นระยะๆ และพัฒนาประสิทธิภาพด้วยการสร้างการตัดสินใจอย่างมีหลักการด้วย Sage 300cloud
 • ปรับความเหมาะสมให้กับกระบวนการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีสำหรับจัดการข้อมูลเชิงบูรณาการและเครื่องมือสำหรับทำการวิเคราะห์

แลกเปลี่ยนกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจ ณ แห่งหนใด ความสามารถในการรายงานให้องค์กรทุกแห่งของคุณทราบด้วยการช่วยเหลือในด้านสกุลเงินหลายประเทศที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่านั้นช่วยเปิดมุมมองการดำเนินงานแบบองค์รวมของธุรกิจคุณ

Sage 300cloud มอบโอกาสให้กับคุณในการเพิ่มผู้ใช้และปรับฟังก์ชั่นในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ธุรกิจของคุณเติบโต อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือในการทำรายการหลายภาษาและสกุลเงินหลายประเทศ

 • เชื่อมเข้าหากันได้อย่างไร้กังวล วิเคราะห์และรายงานหน่วยธุรกิจหลายๆ หน่วย บริษัทในเครือ บริษัทและประเทศภายในองค์กรของคุณ
 • แปลความหมายเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกต่อผู้ใช้งานระบบ
 • บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้โดยง่ายไม่ว่า ณ ตำแหน่งใดและยังสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น

Finance tools
The best-in-class financial tools for companies with multiple entities and locations that supports multiple currencies and languages.

Better manage your cashflow with the Asia exclusive Sage CashView.

การจัดการด้านการเงิน

โซลูชั่นในการจัดการด้านการเงินที่ทรงประสิทธิภาพซึ่งเป็นรากฐานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิต วาดภาพความสำเร็จและกระตุ้นการเติบโต การค้นหาดุลยภาพที่เหมาะสมระหว่างการให้บุคลากรของคุณปฏิบัติงานในรูปแบบที่พวกเขาต้องการและการได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่คุณต้องการนั้นอาจเป็นภารกิจที่ยากและท้าทาย

ประหยัดเวลาและต้นทุนในการประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์จัดการด้านบัญชีและการเงินที่ซับซ้อนและส่งต่อทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อช่วยในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ Sage 300cloud มอบฟังก์ชั่นการทำงานที่ซึ่งพิสูจน์ได้ โดยดำเนินงานการจัดการด้านการเงินและธุรกิจโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึง:

 • การตั้งค่าสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ปรับใช้งานได้นั้นช่วยให้สามารถทำการปรับใช้กระบวนการเฉพาะอย่างรวมถึงแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศได้
 • ผสานบัญชีสาขาหลายๆ บัญชีไว้ในบัญชีบริษัทโฮลดิ้งเพียงบัญชีเดียว
 • ลดเวลาที่ใช้ไปกับงบประมาณที่สิ้นเปลืองเวลาและการพยากรณ์
 • เข้าควบคุมกระบวนการจัดการบัญชีลูกหนี้และการออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบและใช้พลังทวีคูณกับการคำนวณอัตโนมัติที่หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดอีกทั้งยังกำจัดรายการข้อมูลที่ซ้ำซ้อนอีกด้วย

มองธุรกิจของคุณจากมุมมองใหม่ๆ

ค้นหาคำตอบว่า Sage 300cloud นั้นสามารถช่วยสร้างวิสัยทัศน์ที่ดียิ่งขึ้นโดยทำการตัดสินใจได้อย่างได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการให้สาธิตโซลูชั่น สามารถติดต่อเราได้

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sage-300cloud-erp/

(Source : Sage)

Share