การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพในยุควิถีใหม่ New Normal | 2 ก.ย. 2564

การบริหารโครงการในยุควิถีใหม่ New Normal ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน ด้วยการทำงานแบบ Anywhere Anytime

การสัมมนาออนไลน์นี้ ท่านจะได้รับทราบแนวทางการบริหารโครงการแบบวิถีใหม่ New Normal สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานภายในโครงการ มีแผนภูมิที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ครบถ้วนของความคืบหน้าของโครงการ ด้วยการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

  • คุณสามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • คุณสามารถบริหารจัดการด้านบุคลากรโครงการ และติดตามงาน ด้วยการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  • คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างกำไรมากขึ้นจากการบริหารโครงการ
วิทยากร

คุณพัสวีภรณ์ เสริฐศรี

Manger – Project Management & Consulting
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการบริหารโครงการและวางแผนทรัพยากรมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ

Manager – Business Application Development
ผู้เชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันเสริมของ Bitrix24ให้สามารถทำงานบริหารโครงการด้วยความสำเร็จ

คุณกัญญรัตน์ วงษานุทัศน์

Solution Executive – Bitrix24
ผู้เชี่ยวชาญใน Bitrix24 เพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจก้าวสู่ดิจิทัล ให้คำแนะนำในการนำ Bitrix24 ไปใช้ในหลายหน่วยงานของประเทศไทย

สอบถามเพิ่มเกี่ยวกับ Bitrix24 Project Management ได้ที่
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 026348999 อีเมล sales@sundae.co.th
เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/crm-and-customer-experience/bitrix24/

(Source : Sundae Solutions)

Share