Lark เปิดตัว Lark Mail มิติใหม่แห่งการสื่อสารผ่านอีเมล์

Lark ชุดโปรแกรมรองรับการทำงาน ร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล เปิดตัว Lark Mail ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์การสื่อสารผ่านอีเมล์ให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร

Lark Mail เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารทางอีเมล์ที่มีความโปร่งใสและสนับสนุนให้ทีมแต่ละทีมได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรที่เผชิญกับภาวะไซโล เมื่อเกิดกรณีข้อมูลของแต่ละทีมถูกจัดเก็บ แยกกัน ทำให้เกิดปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล Lark Mail ถูกจัดรวมอยู่ในชุดโปรแกรม Lark สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในการทำงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ โดยมีโปรแกรมต่างๆ อันประกอบด้วย Messenger (โปรแกรมสำหรับรับ-ส่งข้อความ) Video Calling (โปรแกรมการประชุมผ่านวิดีโอ) Docs and Sheets (โปรแกรมจัดการงานเอกสารและงานคำนวณ) Cloud Storage (โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์) และ Calendar (โปรแกรมปฏิทิน สำหรับจัดการตารางเวลา)

อีเมล์ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง แต่ข้อมูลที่สื่อสารผ่านอีเมล์มักจะเป็นในรูปแบบไซโล ทำให้ทีม ซึ่งใช้แพลตฟอร์มชุดโปรแกรมทำงานร่วมกันเป็นหลักไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ปัจจุบัน Lark Mail ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ โดยทำการเชื่อมต่อระบบอีเมล์เข้ากับเครื่องมือการทำงานอื่นๆ ที่ทีมจำเป็นต้องใช้ โดยความสามารถของ Lark Mail มีดังนี้

ส่งอีเมล์ถึงกลุ่มแชต

เมื่อต้องการจะส่งอีเมล์ ผู้ใช้ไม่เพียงแต่สามารถใส่อีเมล์ของผู้รับ ในช่องใส่ชื่อผู้รับได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มชื่อกลุ่มแชตได้ด้วยเช่นกัน และอีเมล์จะได้รับการส่งถึงสมาชิกในกลุ่มแชตนั้นๆ

จัดระเบียบอีเมล์ด้วย Smart Inbox

Lark Mail ช่วยจัดเรียงอีเมล์ตามลำดับความสำคัญ (Priority) โดยอัตโนมัติ โดยอีเมล์ที่จัดว่าสำคัญที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เห็นข้อความเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและชัดเจน

อนุญาตให้ทีมมีสิทธิเข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อผู้ใช้ส่งเอกสารในรูปแบบ Lark Doc ทางอีเมล์ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้รับอีเมล์ได้รับสิทธิในการให้เข้าถึงเอกสารนั้นหรือไม่ และสามารถตั้งค่าให้ผู้รับมีสิทธิสามารถอ่าน แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารนั้นได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียว

Out of Office Reply ตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ที่ทำงาน

ผู้ใช้สามารถเขียนข้อความอีเมล์ระบุว่า ตนไม่อยู่ที่ทำงาน และตั้งค่าให้ระบบส่งอีเมล์ดังกล่าวตอบโดยอัตโนมัติ เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นรู้ว่า ตนยังไม่สามารถอ่านอีเมล์ได้ เนื่องจากกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางหรือลาพักร้อน

รวม Gmail เข้ามาไว้ในที่เดียว

แทนที่ผู้ใช้จะต้องล็อกอินเข้าไปอ่านอีเมล์ในบัญชี Gmail ในแต่ละวัน ผู้ใช้สามารถที่จะนำบัญชี Gmail รวมเข้ามาไว้ในชุด โปรแกรม Lark ได้ โดยผู้ใช้สามารถอ่านอีเมล์ รับ-ส่งข้อความ ผ่าน Messenger และเข้าถึงข้อมูลใน Drive ได้อย่างราบรื่น ไร้รอยต่อ

โจอี้ ลิม (Joey Lim) รองประธานบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Lark Asia กล่าวว่า อีเมล์ถือเป็นองค์ประกอบ สำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กรหลายแห่ง การแยกระบบอีเมล์ออกจากเครื่องมืออื่นๆ สำหรับทำงานร่วมกัน เช่น Messenger ก่อให้เกิดความล่าช้าและลดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้ทีม ไม่สามารถรับทราบข้อมูลล่าสุดได้พร้อมๆ กัน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การนำ Lark Mail เข้าไปรวมกับ Messenger Video Calling Cloud Storage และ Calendar จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านอีเมล์ภายในองค์กรของลูกค้าให้มี ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(Source : Lark Suite)

Share