กระบวนอัจฉริยะจาก Order สู่ Cash – องค์กรอัจฉริยะด้วย SAP Business One

ในการสาธิตนี้เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Machine Learning / AI และ NLP เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติและจัดเตรียม UI สำหรับการสนทนา

เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ Order-to-Cash ได้อย่างมากทำให้สามารถชำระเงินที่เข้ามาได้เร็วขึ้นลดจำนวน Days Sales Outstanding (DSO) และลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินให้ความสำคัญกับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มมูลค่าและขยายขนาดให้กับธุรกิจของตน

สนใจ SAP Business One และ SAP Business One Cloud ติดต่อ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th

SAP Business One

(Source : SAP Business One)

Share