บรรยากาศของงานสัมมนา “ปฏิวัติการบริหารงานขาย การตลาดและบริการ ด้วยระบบ Cloud”

บรรยากาศของงานสัมมนา ปฏิวัติการบริหารงานขาย การตลาดและบริการ ด้วยระบบ Cloud ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ SAP Thailand โดยการบรรยายของคุณนาวิก นำเสียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ในหัวข้อ Beyond the Traditional CRM, Cloud CRM คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ ผู้จัดการ ฝ่าย CRM Application ในหัวข้อ SAP Hybris Cloud CRM for Sales, Marketing & Service และ คุณวัชรินทร์ อุทกธารา ผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับท่านที่พลาดในงานสัมมนานี้สามารถสอบถามรายละเอียดเอกสารและซอฟต์แวร์ SAP Hybris Cloud for Customer ได้ที่ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด โทร 026348899 อีเมล์ marketing@sundae.co.th

Sundae Solutions Co., Ltd. เป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย กิจกรรมทางธุรกิจหลักของเราคือ Business Strategic Application Integration โดยมุ่งเน้นที่ CRM, ERP และ Digital Marketing เป็นหลัก ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การนำไปใช้ เทคโนโลยี และการเอาท์ซอร์ส ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์กับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย เราหวังว่าจะมอบประสบการณ์โซลูชั่นล่าสุดและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าที่คาดหวังใหม่ของเรา

Share