ภาพบรรยากาศ Open Speech: The Intelligent Enterprise in the Experience Economy โดย คุณนาวิก นำเสียง

ภาพบรรยากาศ Open Speech: The Intelligent Enterprise in the Experience Economy โดย คุณนาวิก นำเสียง CEO, Sundae Solutions Co., Ltd. ใน งาน HUAWEI CLOUD & CONNECT: สัมมนา Powering Digital Thailand 2021 จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ท่านใดที่สนใจเอกสารประกอบการบรรยาย สามารถ Inbox มาที่อีเมล marketing@sundae.co.th ได้นะคะ

The Intelligent Enterprise

องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ทางธุรกิจ

องค์กรอัจฉริยะใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ:

  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มองเห็นแนวโน้มและโอกาสใหม่ๆ
  • ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

Experience Economy หรือ เศรษฐกิจประสบการณ์  

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ของลูกค้า แทนที่จะเป็นสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว

ในอดีต ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการเป็นหลัก ซื้อหาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน เช่น ความต้องการด้านอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการมากขึ้น มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้น น่าจดจำ

(Source : Sundae Solutions)

Share