งานสัมมนา “ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ด้วย e-Tax Invoice & e-Receipt “

งานสัมมนา ” ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ด้วย e-Tax Invoice & e-Receipt “
วันจันทร์ที่ 25 มี.ค. 2567

 

การจัดการภาษีไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เราจะพาท่านมารู้จักกับการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการจัดการภาษีออนไลน์ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญที่องค์กรต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน

ในวิดีโอนี้ ท่านจะรู้จักถึงวิธีการใช้ SAP Business One ในการจัดการ E-Tax ได้อย่างสะดวก และใช้งานง่าย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

00:02:50 แนะนำ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

00:07:30 การปรับธุรกิจสู่ Digital Economy โดย คุณนาวิก นำเสียง

00:20:10 แนะนำ SAP Business One โดย คุณมณีภรณ์ ทองคำ

00:34:56 การบริหารจัดการ E-Tax Invoice & E-Receipt โดย คุณดวงดาว รุ่งเรือง

01:11:40 SAP Business One และการใช้งาน E-Tax Invoice & E-Receipt โดย คุณสุรัชนี ทองคำ และคุณพีรยุทธ ย่องซื่อ

ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) คือ การจัดทำข้อมูลใบกำกับภาษี รวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ และใบรับ ให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF หรือ PDF/A-3 ที่ได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ส่งมอบแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และสำหรับการนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรต้องจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐานเท่านั้น

สอบถามเกี่ยวกับ SAP Business One และ E-Tax Invoice & E-Receipt ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/