บริการย้ายระบบ SAP Business One ขององค์กรสู่ Cloud

Cloud Migration Services for SAP Business One

การปรับใช้ระบบ Cloud กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของธุรกิจสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นงบประมาณไปที่ OPEX มากกว่า CAPEX และยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับแผนกไอที ไม่ต้องกังวลกับการดูแลเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

SAP Business One Cloud จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่?

เหตุผลสำคัญที่คุณควรย้ายไปยังคลาวด์

 

  • ใช้งานระดับขั้นสูง – เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปใช้ระบบนิเวศบนคลาวด์ขั้นสูง แทนที่จะลงทุนอีกครั้งในโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยที่มีอยู่ พร้อมทางเลือกที่จะจ่ายค่าบริการ Cloud แบบรายเดือนและค่าซอฟต์แวร์ SAP Business One Subscription แบบรายเดือน
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของ – โซลูชัน SAP Business One Cloud ต้องการค่าบริการรายเดือนสำหรับการเข้าถึงบริการระบบคลาวด์ คุณสามารถเปรียบเทียบต้นทุนนี้กับรายจ่ายลงทุนโดยรวมและต้นทุนต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรของคุณ ค่าใช้จ่ายอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เป็นประจำจะหมดไปเมื่อคุณย้ายไปที่คลาวด์
  • สภาพแวดล้อมที่คล่องตัว – ความสามารถในการปรับขนาดทื่ยืดหยุ่นคือประโยชน์ของระบบคลาวด์ คุณจ่ายเมื่อคุณใช้เทคโนโลยี คุณสามารถเพิ่มและลบขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์ของ SAP Business One
  • การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง – โครงสร้างพื้นฐานในองค์กรและเทคโนโลยีคลาวด์ไม่ตรงกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล คุณต้องเลือกผู้ให้บริการ SAP Business One Cloud ที่เชื่อถือได้เพื่อรับ ERP ที่ปลอดภัยสูงในระบบคลาวด์

 

นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น AI, IoT และ Business Intelligence (BI) ในโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์

SAP Business One Cloud จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่? เหตุผลสำคัญที่คุณควรย้ายไปยังคลาวด์ ใช้งานระดับขั้นสูง - เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนไปใช้ระบบนิเวศบนคลาวด์ขั้นสูง แทนที่จะลงทุนอีกครั้งในโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยที่มีอยู่ พร้อมทางเลือกที่จะจ่ายค่าบริการ Cloud แบบรายเดือนและค่าซอฟต์แวร์ SAP Business One Subscription แบบรายเดือน ต้นทุนการเป็นเจ้าของ - โซลูชัน SAP Business One Cloud ต้องการค่าบริการรายเดือนสำหรับการเข้าถึงบริการระบบคลาวด์ คุณสามารถเปรียบเทียบต้นทุนนี้กับรายจ่ายลงทุนโดยรวมและต้นทุนต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรของคุณ ค่าใช้จ่ายอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เป็นประจำจะหมดไปเมื่อคุณย้ายไปที่คลาวด์ สภาพแวดล้อมที่คล่องตัว - ความสามารถในการปรับขนาดทื่ยืดหยุ่นคือประโยชน์ของระบบคลาวด์ คุณจ่ายเมื่อคุณใช้เทคโนโลยี คุณสามารถเพิ่มและลบขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์ของ SAP Business One การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง - โครงสร้างพื้นฐานในองค์กรและเทคโนโลยีคลาวด์ไม่ตรงกันในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล คุณต้องเลือกผู้ให้บริการ SAP Business One Cloud ที่เชื่อถือได้เพื่อรับ ERP ที่ปลอดภัยสูงในระบบคลาวด์

SUNDAE ขอนำเสนอระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อรองรับการทำงานและขยายงานของคุณ นอกจากนี้ เรามีบริการย้ายระบบ SAP Business Migration สู่ระบบ Cloud ได้อย่างครบวงจร เราครอบคลุมระบบ Server, Applications, SQL/HANA Database และ กระบวนการทางธุรกิจ สู่ระบบ Cloud อย่างเต็มรูปแบบ

ด้วยทีมงานที่ผ่านการอบรมและ Certified เรามั่นใจว่าเราสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายข้อมูล และด้วยเวลาไม่น่าน เพื่อให้กระทบการทำงานปัจจุบันน้อยที่สุด

Cloud Migration Services for SAP Business One

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริการย้ายระบบ SAP Business One ขององค์กรสู่ Cloud ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

#ERP #SAPBusinessOne #Cloud #SundaeSolutions

Share