Bitrix24 – การเปลี่ยนแปลงใน Free Account Bitrix24

เรียน ผู้ใช้ Bitrix24

โปรดทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบัญชี Bitrix24 ฟรีหลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 บัญชีฟรีทั้งหมดจะไม่สามารถเข้าถึง REST API และบริการโทรศัพท์ได้อีกต่อไป หากคุณต้องการเข้าถึง REST และโทรศัพท์คุณจะต้องอัปเกรดก่อนวันที่นี้

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ขีดจำกัดตัวกรองการค้นหาใหม่จะมีผลกับ CRM และงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมจะอยู่ในบทความบล็อกและ Helpdesk ของเรา

ขอบคุณที่ใช้ Bitrix24
ทีม Bitrix24 ของคุณ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

(Source : Bitrix24)

Share