ซันเด ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรกับ Bitrix24 ในระดับ Silver

บริษัท ซันเด โซลูขันส์ จำกัด ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพันธมิตร (Partner) ชอง Bitrix24 ในระดับ Silver จากผลดำเนินงานและผลงานในการวางระบบ Bitrix24 ในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือใช้งานฟรี Bitrix24 สามารถติดต่อเราได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/crm-and-customer-experience/bitrix24/

Bitrix24

ซอฟต์แวร์ธุรกิจเดียวที่คุณต้องการ แทนที่บริการและแอปจำนวนมากด้วยระบบนิเวศเดียว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเข้าไปทำงาน สำรวจเครื่องมือของ Bitrix24 คุณสามารถใช้งานได้ฟรีที่ https://www.sundae.co.th/solution/crm-and-customer-experience/bitrix24/

(Source : Bitrix24)

Share