ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่!

2-3 ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทให้ความสำคัญกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์อย่างมาก ทั้งเพิ่มยอดไลค์ เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มการมีส่วนร่วมของแฟน ในเว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และอื่นๆ แต่เสียดายที่หลายบริษัทเหล่านี้มุ่งเน้นที่งบค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายหรือ KPI ตามที่ต้องการเพียงอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้พิจารณาในรายละเอียดของที่มาที่ไปและให้ความสำคัญกับบุคลากร

ในฐานะนักการตลาด หากคุณยังมีพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ลองพิจารณากิจกรรมของตัวเองที่ผ่านมาแล้วลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ในปีนี้ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ที่ดีขึ้น

1. วิเคราะห์ให้มากขึ้น
นักการตลาดส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้แคมเปญของตัวเองดำเนินไปอย่างราบรื่นและหวังว่าจะประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา โดยใช้เวลาน้อยนิดกับการวิเคราะห์ ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์แต่มักจะเป็นการวิเคราะห์ในระดับพื้นฐาน แต่ไม่เคยวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดดีและไม่ได้และหาสาเหตุของความสำเร็จและล้มเหลว
นอกจากวิเคราะห์กิจกรรมของบริษัทตัวเองแล้ว คุณจะต้องหาเวลาในการวิเคราะห์กิจกรรมของคู่แข่งด้วย อาจจะวิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวของคู่แข่งด้วยเช่นกัน

2. คุยกับผู้ชื่นชอบหรือผู้ติดตามด้วยตัวเอง
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ควรหาเวลาคุยกับผู้ชื่นชอบหรือผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ อาจจะถามว่า

สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ที่ใช้ ?
ต้องการอะไรจากบริษัทหรือแบรนด์บ้าง ?

การได้สัมผัสด้วยการสนทนากับผู้ชื่นชอบจริงๆ โดยเฉพาะลูกค้าของคุณจะเป็นประโยชน์ยิ่งๆ กว่าการส่งแบบสอบถามออนไลน์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าเสียอีก

3. เลิกทำในสิ่งที่ไม่เห็นผล
ต้องพิจารณาว่าสื่อสังคมออนไลน์ใดของคุณไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ ก็ควรจะยกเลิกสื่อสังคมออนไลน์นั้นและให้ความสำคัญกับสื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญก็พอ เช่น หากคิดว่า Twitter ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมได้เท่าที่ควร หลังจากที่พยายามกิจกรรมต่างๆ นานาแล้ว ก็อาจจะยกเลิกก็ได้ มีหลายบริษัทเลิกใช้ Facebook ก็มีแล้วเปลี่ยนมาใช้ LinkedIn แทน เพราะว่าลูกค้าของเค้าส่วนใหญ่อยู่ใน LinkedIn เป็นต้น

4. ลองเครื่องมือใหม่ๆ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง ขอให้ทดลองใช้เครื่องมือสำหรับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ใหม่บ้างจริงแล้ว เรามีเครื่องมือสำหรับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์เป็นร้อยเป็นพันเครื่องมือ ทั้งช่วยการทำงานให้ดีขึ้นช่วยการวิเคราะห์ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น คุณควรจะหาเวลาในการทดลองเครื่องมือใหม่ๆ เหล่านี้ ซึ่งจะช่วยทั้งเวลาและมีประโยชน์อย่างมาก รับรองว่าคุณจะได้ค้นหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ได้อีกเยอะ

ทดลองกิจกรรมสังคมออนไลน์ใหม่ๆ อย่างน้อยปีละ 3-4 ครั้ง เรียนรู้ความสำเร็จและล้มเหลวของกิจกรรมเหล่านั้นด้วย กำหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมให้แตกต่างกันบ้างเช่นเพิ่มยอดผู้ติดตามเพิ่มยอดผู้อ่านหรือเพิ่มยอดขายเป็นต้น

5. เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ
ความรู้เกี่ยวกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไม่มีวันจบ คุณจะต้องเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ใช้เวลากับการศึกษาและอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดสื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ จัดอบรมสั้นๆ เฉพาะหัวข้อ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องมาบรรยายให้คุณและเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมงานสัมมนาหรือเข้าร่วมในกิจกรรมของบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

6. ทำเพื่อตัวเอง
อย่าลืมสนใจสื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองด้วยทดลองโปรโมทตัวเองในสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายถึงแม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพก็ตามถ้าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายส่วนตัวได้คุณก็ไม่ยากที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัท เช่นกัน

หากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตามข้างต้นและทำได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะกลายเป็นกูรูของการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแน่นอน บริษัทจะได้รับประโยชน์จากคุณในการตลาดสื่อสังคมออนไลน์อย่างมหาศาล

Share