ทำไมระบบ ERP จึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจหลังวิกฤติโควิด-19?

โควิด-19 เปลี่ยนโลก ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ โดยหลายประเทศกำลังกลับสู่รูปแบบการปิดเมือง ชีวิตและเศรษฐกิจของเราจะดูแตกต่างไปจากเดิมมากเมื่อโลกกลับมาเปิดอีกครั้งในที่สุด ซึ่งส่งผลต่อวิธีการทำงานของเรา กระบวนการทางธุรกิจหลักของเรา และกิจกรรมประจำวัน

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 60 ธุรกิจต่างๆ ได้ใช้ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อจัดกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การดำเนินการบัญชีไปจนถึงการจัดซื้อ การจัดการทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการจัดการกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ERP เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล – ปลดล็อกประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกัน เพิ่มการทำงานเป็นทีม และสร้างผลกำไร ที่สำคัญ ERP เรียกว่า ระบบประสาทในร่างกายแบบดิจิทัล เชื่อมระบบเดิมให้มีมูลค่ามากขึ้นและยั่งยืนในการดึงข้อมูลเชิงลึก ที่สำคัญ ERP เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น Internet of Things (IoT) ซึ่งเพิ่มชุดข้อมูลใหม่ให้กับการผลิต

COVID-19 มีผลกระทบอย่างไรกับระบบ ERP?
ERP สามารถเป็นหัวใจของการทำงานที่คล่องตัวสำหรับผู้ผลิตหลังโควิด-19 ได้หรือไม่?

ผลกระทบของ COVID-19 ต่อห่วงโซ่อุปทาน

ธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างไรจากสถานการณ์โควิด-19:

 • การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • แรงงานกับการกักกันผู้คนมากขึ้น
 • การจัดหาโดยมีข้อจำกัดด้านการเดินทางทำให้การจัดเตรียมธุรกิจใหม่มีความท้าทาย
 • ลอจิสติกส์ โดยมีการหยุดชะงักซึ่งส่งผลต่อความสามารถและความพร้อมใช้งานที่ฮับที่จัดตั้งขึ้นและเครือข่ายอุปทาน

ทำไมระบบ ERP สามารถช่วยธุรกิจได้หลังสถานการณ์โควิด-19

1. ระบบ ERP สร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น

ห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นช่วยจัดการกับความท้าทายเช่นนี้ โดยใช้ข้อมูลภายนอกเพื่อปรับปรุงการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทาน ธุรกิจควรพิจารณาขยายระบบนิเวศของซัพพลายเออร์ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วย

Michael Larner นักวิเคราะห์หลักของ ABI Research กล่าวว่า “เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ผู้ผลิตไม่ควรเพียงแต่ไม่จัดหาส่วนประกอบจากซัพพลายเออร์เพียงรายเดียว แต่เนื่องจาก COVID-19 ได้เน้นย้ำว่าไม่ควรจัดหาซัพพลายเออร์จากแหล่งเดียวด้วย ” 

ความซับซ้อนนั้นและความจำเป็นในการเตรียมซัพพลายเออร์ให้มากขึ้นในสถานการณ์ความต้องการที่คาดเดาไม่ได้ ทำให้ ABI Research คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายของผู้ผลิตใน ERP จะเพิ่มขึ้นเป็น 14 พันล้านดอลลาร์ภายในปี พ.ศ. 2567

สำหรับธุรกิจจำนวนมาก ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลและกลายเป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรม 4.0 ที่ชาญฉลาด ด้วยระบบคลาวด์ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในการจัดการซัพพลายเชน ช่วยให้ธุริกจเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาซัพพลายเออร์และความล่าช้า คุณสามารถป้อนเข้าสู่การตัดสินใจแบบเรียลไทม์ และแน่นอน ห่วงโซ่อุปทานได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการพึ่งพากระบวนการที่ทำด้วยมือน้อยลง

 

2. ช่วยการตรวจสอบย้อนกลับนำไปสู่ความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน

หากเครือข่ายของห่วงโซ่อุปทานเป็นครึ่งหนึ่งของความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับก็เป็นอีกครึ่งหนึ่งเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิกฤตการณ์โควิดได้ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอดภัย แม้กระทั่งก่อนเกิดการระบาดใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการตรวจสอบย้อนกลับได้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของอาหาร ข้อบัญญัตินี้ขอให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์แบบดิจิตอล แทนที่จะดำเนินการต่อไปโดยใช้กระดาษ

ตามรายงานของ Cleantech : “การตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์และแหล่งที่มาเป็นรากฐานสำคัญของความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน การติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในแต่ละจุดเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานเป็นขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเสี่ยง”

วิกฤติโควิดเร่งความสนใจในเทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากการตรวจสอบและยืนยันอาหารของบุคคลที่สามแบบออฟไลน์ทำได้ยากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคจำนวนมากรับประทานอาหารที่บ้านมากกว่าที่ร้านอาหาร จึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยให้กับลูกค้าโดยตรง

3. ระบบ ERP กับการทำงานแบบ Remote work

โควิด-19 ทำให้การทำงานทางไกลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจและการวางแผน บริษัทผู้ผลิตถูกบังคับให้ต้องทำงานทางไกลและใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันมากขึ้น

ระบบ Cloud ERP (ระบบ ERP แบบคลาวด์) ได้กลายเป็นศูนย์กลางของสถานที่ทำงานใหม่ ทำให้งานส่วนใหญ่ที่ต้องทำในออฟฟิศก่อนหน้านี้สามารถดำเนินการจากระยะไกลหรือที่บ้านได้

ระบบ Cloud ERP ช่วยให้พนักงานระยะไกลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้อยู่บนพื้นที่โรงงานทำงานจากระยะไกลได้ พร้อมข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ทำให้คนงานมีอิสระในการทำงาน การใช้เครื่องสแกนแบบโมบายในการแปรรูปวัสดุ ERP ช่วยให้แผนกการผลิตต่างๆ และสามารถสื่อสารกันได้ ขณะที่ต้องทำงานแบบห่างกัน ระบบ Cloud ERP จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ในฐานะที่เป็นแกนหลักของสภาพแวดล้อม IoT ที่เกิดขึ้นใหม่ ระบบ ERP ยังสามารถจัดการเซ็นเซอร์เพื่อระบุปัญหาในการผลิตก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาของระบบล่มและลดความจำเป็นในการใช้บุคลากรในสถานที่โดยไตร่ตรองปัญหาเหล่านั้นเร็วพอ (มักจะเร็วพอที่จะแก้ไขโดยไม่ต้องเรียกใช้บริการ)

4. การผลิตแบบ Lean นำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ผู้ผลิตทั่วโลกต้องทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากสถานการณ์โควิด ธุรกิจที่เคยไร้ประสิทธิภาพและไม่ก่อผลมาก่อนเนื่องจากขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะต้องดิ้นรน – หลังเกิดโควิด พวกเขาจะต่อสู้มากขึ้นไปอีก

ไม่มีใครโต้แย้งได้ว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องลดต้นทุน ธุรกิจต่างๆ กำลังมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักและขจัดไขมันออกจากการดำเนินงานเพื่อรักษากระแสเงินสดให้ยาวนานที่สุด

สำหรับกระบวนการผลิต เป็นที่ทราบกันดีว่ากระบวนการแบบ Lean ช่วยลดของเสียและลดต้นทุนในการดำเนินงาน หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ:

 • การถือครองสินค้าคงคลัง
 • ค่าขนส่งและกระจายสินค้า
 • ราคาและการใช้งานของวัตถุดิบ
 • เวลาและการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

…หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะลดต้นทุนจากองค์ประกอบอื่น ๆ ของการผลิต ERP ควรเป็นจุดเริ่มต้นของคุณ

5. ระบบอัตโนมัติช่วยเร่งการจัดส่งสินค้าให้ผู้บริโภค

หลังโควิด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้นจะเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในระบบ ERP สมัยใหม่ คุณสามารถใช้รายงานแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบและเตรียมข้อมูล

Interact Analysis นักวิจัยตลาดชั้นนำในภาคระบบอัตโนมัติอัจฉริยะระบุว่า “มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติในโกดังค้าปลีก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเพิ่มเติมที่การใช้หุ่นยนต์และอุปกรณ์อัตโนมัติอื่นๆ ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการจัดหาสินค้าให้กับผู้บริโภค”

สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับระบบอัตโนมัติทุกประเภท ซึ่งอาจทำได้ง่ายพอๆ กับซอฟต์แวร์เพื่อทำให้กระบวนการซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ไปจนถึงโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแปลงฟังก์ชันทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลได้

ระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความยืดหยุ่น การลดข้อผิดพลาด และความพร้อมใช้งานของพนักงาน

6. ระบบ ERP ยุคใหม่ช่วยกระแสเงินสดได้มากขึ้น

หลายธุรกิจต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงล็อกดาวน์ กระแสเงินสดจะมีความสำคัญต่อธุรกิจมากยิ่งขึ้น วิกฤติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ยาก ดังนั้น ธุรกิจจะต้องเตรียมพร้อมเสมอ โดยเฉพาะกระแสเงินสดที่สามารถให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ 

ระบบ ERP ที่ได้รับการบูรณาการแล้วจะมีฟังค์ชั่น AI ในการวิเคราะห์กระแสเงินสดที่แม่นยำมากขึ้น ด้วยการประเมินทั้งรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดในอนาคต 

สรุปได้ว่า ระบบ ERP มีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะหลังวิกฤติโควิดจากนี้…

“ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรขององค์กร หรือระบบ ERP มีบทบาทในการช่วยให้:

 • จำลองผลกระทบที่มีต่อธุรกิจของคุณ เพื่อให้เราสามารถเริ่มใช้มาตรการแก้ไขได้
 • เพิ่มรายได้สูงสุดเท่าที่เราทำได้ พร้อมลดต้นทุน
 • จัดทำกรณีธุรกิจสำหรับการปรับปรุงกระบวนการและการลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว
 • สื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับทราบอุปสงค์และอุปทาน
 • ระบุสัญญาณของการฟื้นตัวที่ใกล้เข้ามา เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่งของคุณ

“ตอนนี้เป็นเวลาที่จะยกระดับความสามารถในการจัดการองค์กรด้วย
ระบบ ERP เพื่อจัดการอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วที่สุด”

(Source : Sundae Solutions))