Digital Transformation คืออะไร สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและองค์กร

Digital Transformation คืออะไร ?

Digital Transformation คือการที่เรานำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ โดยไม่โดน Digital Disruption เข้าเล่นงาน

ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด ธุรกิจหรือองค์กรจึงควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ดังนั้นบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงานต้องมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและให้ควรความสำคัญมากยิ่งขึ้น

Digital Transformation มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจและองค์กร ?

อย่างที่หลายๆ ท่านทราบนะครับว่า เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของจับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ การทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างในเรื่องของ การซื้อ ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าย้อนกลับไป หากเราต้องการที่จะซื้อสินค้าสักชิ้น อาจจะต้องนั่งรถสาธารณะหรือขับรถไปซื้อที่ร้านหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินด้วยเงิดสด แต่ ณ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งของผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ และสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย จากนั้นก็แค่รอสินค้ามาส่งถึงที่ครับ

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทุกคนจึงต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะในวันใดวันหนึ่งอาจจะมีธุรกิจเจ้าอื่นเข้ามามีบทบาทแทนที่ธุรกิจของคุณก็เป็นได้ ดังนั้นบุคลากรและบริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอๆ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation ?

หากอยากทราบว่าเราประสบความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation แล้วหรือยัง สามารถวัดได้จากทั้ง 3 สิ่งนี้ครับ

  1. วัดจากแคมเปญทางด้านการตลาด
  2. KPI ที่วัดจากลูกค้า
  3. วัดจาก ROI

สรุปง่าย ๆ เลยนะครับว่า Digital Transformation คือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และถ้าหากองค์กรใดไม่รู้จักปรับตัว ย่อมได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนครับ

(Source : TOT)