เทคโนโลยีที่จะปฏิวัติธุรกิจค้าปลีก (Technology Trends set to Revolutionize Retail)

Future-Retail

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติธุรกิจค้าปลีก ร้านค้าปลีกที่ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทันจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้

ารใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจค้าปลีกสามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ร้านค้าปลีก ดังนี้

 • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า: เทคโนโลยีสามารถช่วยร้านค้าปลีกปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้หลาย ๆ ด้าน เช่น แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า นำเสนอข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของลูกค้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มยอดขาย: เทคโนโลยีสามารถช่วยร้านค้าปลีกเพิ่มยอดขายได้หลาย ๆ ด้าน เช่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า นำเสนอข้อเสนอและโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ และปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย: เทคโนโลยีสามารถช่วยร้านค้าปลีกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้หลาย ๆ ด้าน เช่น การใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนพนักงาน การใช้ระบบอัตโนมัติในการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า
 • ขยายธุรกิจ: เทคโนโลยีสามารถช่วยร้านค้าปลีกขยายธุรกิจได้หลาย ๆ ด้าน เช่น ขายสินค้าออนไลน์ ขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

แนวโน้มของเทคโนโลยีในธุรกิจค้าปลีก (Retail) ในอนาคตมีดังนี้

การค้าปลีกที่สร้างประสบการณ์ชอปปิงแบบลื่นไหล (Frictionless Retail)

รูปแบบการค้าปลีกที่มุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกสบายและรวดเร็วให้กับลูกค้า ค้าปลีกที่สร้างประสบการณ์ชอปปิงแบบลื่นไหลมักใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เช่น การชำระเงินแบบไร้สัมผัส การจัดส่งแบบด่วน และระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

การค้าปลีกที่สร้างประสบการณ์ชอปปิงแบบลื่นไหลสามารถมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้หลายวิธี เช่น

 • สะดวกและรวดเร็ว: ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องรอในแถวยาว สินค้าสามารถจัดส่งถึงบ้านหรือที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 • ปรับแต่งได้: ร้านค้าปลีกสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าได้
 • มีส่วนร่วม: ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมกับร้านค้าปลีกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย และอีเมล
 • ข้อมูล: ร้านค้าปลีกสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

การค้าปลีกที่สร้างประสบการณ์ชอปปิงแบบลื่นไหลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากลูกค้าต้องการประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกสบายและรวดเร็ว ร้านค้าปลีกที่ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มนี้จะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้

การค้าปลีกเชิงอัลกอริทึม (Algorithmic Retail)

รูปแบบการค้าปลีกที่อาศัยอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ร้านค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมมักใช้เทคโนโลยีเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อ พฤติกรรมการท่องเว็บ และข้อมูลทางสังคม จากนั้นร้านค้าปลีกจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า กำหนดราคาที่เหมาะสม และปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งโดยรวม

ร้านค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมสามารถมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้หลายวิธี เช่น

 • แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้า: ร้านค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าได้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซื้อ พฤติกรรมการท่องเว็บ และข้อมูลทางสังคมของลูกค้า
 • กำหนดราคาที่เหมาะสม: ร้านค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมสามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการได้โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขัน และพฤติกรรมการช็อปปิ้งของลูกค้า
 • ปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งโดยรวม: ร้านค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมสามารถปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งโดยรวมได้โดยใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ การจัดเรียงผลิตภัณฑ์ และการจัดส่งสินค้า

การค้าปลีกเชิงอัลกอริทึมกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากลูกค้าต้องการประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกและรวดเร็ว ร้านค้าปลีกที่ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มนี้จะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้

 

immersive-retail-concept

การค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือน (Immersive Retail)

รูปแบบการค้าปลีกที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่มีส่วนร่วมและสมจริงให้กับลูกค้า การค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนมักใช้เทคโนโลยี เช่น ความเป็นจริงเสมือน (VR) และความเป็นจริงเสริม (AR) เพื่อสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้า เช่น ให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ หรือให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมร้านค้าเสมือนจริงจากทุกที่ในโลก

การค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนสามารถมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าได้หลายวิธี เช่น

 • มีส่วนร่วม: ร้านค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนสามารถทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
 • สมจริง: ร้านค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนสามารถทำให้ประสบการณ์การช็อปปิ้งมีความสมจริงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมร้านค้าเสมือนจริงจากทุกที่ในโลก
 • ปรับแต่งได้: ร้านค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนสามารถปรับแต่งประสบการณ์การช็อปปิ้งให้ตรงกับความสนใจของลูกค้าได้
 • ข้อมูล: ร้านค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนสามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย

การค้าปลีกด้วยเทคโนโลยีที่จำลองภาพเสมือนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากลูกค้าต้องการประสบการณ์การช็อปปิ้งที่มีส่วนร่วมและสมจริง ร้านค้าปลีกที่ปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มนี้จะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้

การใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจค้าปลีกมีข้อควรระวังบางประการที่ควรคำนึงถึง ดังนี้

 • ต้นทุน: เทคโนโลยีบางอย่างอาจมีราคาแพง ร้านค้าปลีกควรคำนึงถึงต้นทุนของเทคโนโลยีก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ความซับซ้อน: เทคโนโลยีบางอย่างอาจมีความซับซ้อน ร้านค้าปลีกควรพิจารณาความซับซ้อนของเทคโนโลยีก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ความปลอดภัย: ร้านค้าปลีกควรคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าก่อนตัดสินใจใช้เทคโนโลยี

สรุป

เทคโนโลยีกำลังมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติธุรกิจค้าปลีก ร้านค้าปลีกที่ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทันจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าปลีกควรคำนึงถึงต้นทุน ความซับซ้อน และความปลอดภัยของเทคโนโลยีก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One สำหรับธุรกิจค้าปลีก สามารถติดต่อได้ที่

Sundae Solutions Co., Ltd.

T| +6626348899  E| sales@sundae.co.th

W| https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share