SAP Sales Cloud กับการทำงานด้วย Outlook

มันคงจะดีมากถ้าซอฟต์บริหารการขายสามารถใช้งานด้วยโปรแกรมอีเมล์ที่ใช้ประจำอย่าง Outlook ได้

วิดีโอนี้แสดงถึงความสามารถของ SAP Sales Cloud ที่เชื่อมต่อกับ Outlook เพื่อการทำงานของงานขายอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็น leads, accounts, opportunities และ activities ทั้งหมดจะถูกมองเป็น One single overview แบบไม่ต้องสลับโปรแกรมไปมาให้ยุ่งยากอีกต่อไป

SAP Sales Cloud

ซอฟต์แวร์ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนระบบคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟังก์ชันหลักของ SAP Sales Cloud ครอบคลุมการจัดการข้อมูลลูกค้า ติดตามโอกาสการขาย วิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์ผลลัพธ์ บริหารจัดการงานขาย และทำงานร่วมกันเป็นทีม

ข้อดีของการใช้ SAP Sales Cloud:

  • เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว: ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโอกาสการขาย และข้อมูลการขายทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการขาย: เครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปิดการขายได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้
  • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก: SAP Sales Cloud นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ และโอกาสทางการตลาดได้ดีขึ้น
  • คาดการณ์แม่นยำ: ระบบ AI ช่วยให้คาดการณ์ผลลัพธ์การขายได้แม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการงานขายได้อย่างมีระบบ: เครื่องมือต่างๆ ช่วยให้บริหารจัดการงานขายได้อย่างมีระบบ ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
  • เพิ่มโอกาสปิดการขาย: เครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ทีมขายเข้าใจลูกค้า นำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงจุด และเพิ่มโอกาสปิดการขาย

SAP Sales Cloud เหมาะสำหรับ:

  • ธุรกิจทุกขนาด
  • ทีมขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
  • ธุรกิจที่ต้องการระบบจัดการงานขายที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดของ SAP Sales Cloud กับการทำงานด้วย Outlook ได้ที่
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด โทร 026348899 อีเมล์ sales@sundae.co.th
เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/crm-and-customer-experience/sap-cloud-for-customer/sap-sales-cloud/

#SAPSalesCloud #SAPCX #SundaeSolutions #CRMSundae

Share