เปรียบเทียบ Microsoft Dynamics CRM และ Sage CRM

Microsoft Dynamics CRM และ Sage CRM ถือเป็นซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับเดียวกัน แต่ต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน รายงานนี้เป็นการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ทั้งสองที่รวบรวมมากจากบทความวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั่วโลก

 

คะแนนรีวิวจากลูกค้า
5/5

เวอร์ชั่นล่าสุด Sage CRM 7.2

รายละเอียด

Sage CRM เป็นซอฟต์แวร์บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี Web-based ที่เป็นเทคโนโลยีเปิดที่สามารถรองรับการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์และโมบายได้ทุกข่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการทำงานทั้ง Sales Force Automation, Marketing Automation และ Customer Care Automation อีกทั้งระบบวิเคราะห์ Business Intelligence ที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจทางธุรกิจ

รูปแบบของซอฟต์แวร์

 • On Promise
 • On Demand (www.sagecrm.com)

ตัวอย่างหน้าจอ

คุณสมบัติทั่วไป

 • Sales Force Automation
 • Marketing Automation
 • Customer Service Automation
 • รองรับ Social CRM, Mobile CRM, Web-self service และ Business Intelligence
 • เชื่อมต่อกับ MS Outlook, Sage 300 ERP และ Sage X3

ลักษณะของผู้ใช้
ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง รวมถึงธุรกิจย่อยในองค์กรขนาดใหญ่

ประเภทธุรกิจที่รองรับได้ดี
Wholesales trade, retail trade, Real Estate, Insurance, Manufacturing, Construction, Utility, Education, Professional Service

การรองรับเทคโนโลยีต่างๆ

 • เว็บบราวเซอร์ Internet Explorer, Firefox, Chorme, Safari
 • โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับ iOS (iPhone & iPad) และ Windows 8
 • โมบายบราวเซอร์สำหรับ iOS, Andoid, Blackberry และ Windows 8
 • Database: Microsoft SQL และ Oracle
 • การพัฒนา: asp, .net, Javascript, Webservice

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

 • ซอฟต์แวร์ ERP: Sage 300 ERP และ Sage X3 ส่วนซอฟต์แวร์ ERP อื่นๆ เช่น Microsoft Dynamics AX & NAV, SAP เป็นต้น จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3rd party
 • ระบบ Contact Center ได้ทุกค่าย

จุดเด่น

 • ซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเปิดทำให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่หลากหลาย ช่วยให้การใช้งานที่ง่าย
 • การใช้งานที่ง่าย รองรับโมบายและ Social Media
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก เช่น ระบบ ERP ระบบ Contact Center หรือเว็บไซต์ เป็นต้น
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีทั้งขายไลเซน, On demand และ เช่า 

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 0 26348899
อีเมล์ sales@sundae.co.th
เว็บไซต์ www.sundae.co.th

คะแนนรีวิวจากลูกค้า
4/5

เวอร์ชั่นล่าสุด

Microsoft Dynamics CRM 2013

รายละเอียด

Microsoft Dynamics CRM เป็นซอฟต์ในกลุ่ม Microsoft ที่สามารถรองรับการทำงานเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งการขาย การตลาดและบริการ รวมทั้งการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ของ Microsoft อีกด้วย

รูปแบบของซอฟต์แวร์

 • On Promise
 • On Demand

ตัวอย่างหน้าจอ

คุณสมบัติทั่วไป

 • Sales Force Automation
 • Marketing Automation
 • Customer Service Automation
 • เชื่อมต่อกับ Office 365 กับ Microsoft Dynamics ERP

ลักษณะของผู้ใช้
ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ประเภทธุรกิจที่รองรับได้ดี
Retail trade, Real Estate, Manufacturing, Construction, Utility, Education, Professional Service, Agriculture, Mining, Healthcare

การรองรับเทคโนโลยีต่างๆ

 • เว็บบราวเซอร์ Internet Explorer
 • โมบายแอปพลิเคชั่นสำหรับ iOS (iPhone & iPad) และ Windows 8
 • โมบายบราวเซอร์สำหรับ Windows 8
 • Database: Microsoft SQL
 • การพัฒนา: Visual Studio.net, Webservice

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

 • ซอฟต์แวร์ ERP: Microsoft Dynamics AX & NAV แต่ก็ยังสามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ ERP อื่นได้ เช่น SAP , Sage 300 ERP เป็นต้น จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3rd party
 • ระบบ Contact Center ได้ทุกค่าย

จุดเด่น

 • บริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 • ความสามารถในการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ต่างๆ ของ Microsoft แต่อาจจะทำให้ยึดติดกับเทคโนโลยีของ Microsoft เท่านั้น
 • มีตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก
 • มีทั้งระบบขายไลเซนและ On Demand

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

Microsoft Thailand
http://pinpoint.microsoft.com/th-TH/home

Share