ความหมายของช่องทางการขาย (Sales Funnel)

ความหมายของคำว่าช่องทางการขายในซอฟต์แวร์ CRM

คำว่าช่องทางการขายหมายถึงการแสดงภาพของทุกขั้นตอนที่ลูกค้ากำลังดำเนินการในระหว่างกระบวนการขายตั้งแต่การรับรู้จนถึงการกระทำ (หรือการซื้อ) รูปร่างของช่องทางแสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกมีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจำนวนมาก แต่จำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณจะลดลงในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย

ช่องทางการขายใช้เพื่อติดตามและวิเคราะห์จำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าในแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขาย คุณจะเห็นปัญหาคอขวดของกระบวนการขายของคุณและสามารถทำการปรับปรุงได้หากจำเป็น ขั้นตอน / ระยะที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้: การรับรู้ความสนใจ การประเมินการตัดสินใจการกระทำ / การซื้อ

อย่างไรก็ตามในซอฟต์แวร์ CRM ขั้นสูงเช่น Bitrix24 คุณสามารถปรับแต่งแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายของคุณได้ตามความต้องการและมีช่องทางการขายหลายช่องทางซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณขายผลิตภัณฑ์หรือบริการมากกว่าหนึ่งรายการและต้องการให้มีภาพที่ชัดเจน ของแต่ละขั้นตอนการขาย

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติสำหรับพนักงานขายฟรีที่มีเครื่องมือการขายและการตลาดมากกว่า 20 รายการให้พิจารณา อย่างไรก็ตามในซอฟต์แวร์ CRM ขั้นสูงเช่น Bitrix24 CRM

(Source : Bitrix24)