ความหมายของคำว่า Sales Force Automation?

Sales Force Automation (SFA) หรือ Sales Force Management (SFM) หมายถึงแอปพลิเคชันที่ลดงานด้านการดูแลระบบและช่วยให้พนักงานขายดำเนินกระบวนการขายให้เป็นไปโดยอัตโนมัติได้สูงสุด

ระบบ SFA รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด: เป้าหมายการขายและการคาดการณ์ของ Cold Call การจัดเก็บข้อมูลการติดต่อ คำสั่งซื้อและการตั้งเวลา คุณสมบัติ SFA ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการลบข้อมูลที่ซ้ำกันออกจากทุกขั้นตอนของช่องทางการขาย (Sales Funnel) และรักษาคุณภาพของข้อมูลของคุณอย่างรอบคอบ

ซอฟต์แวร์ CRM ขั้นสูงเช่น Bitrix24 รวมและสนับสนุนระบบ SFA โดยการตรวจสอบและรวบรวมขอบเขตที่กว้างขึ้นของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วยการทำโปรไฟล์ลูกค้าขั้นสูงการจัดเก็บข้อมูลบัญชีและโดยการรวมกฎอัตโนมัติของ CRM

โดยทั่วไประบบ CRM จะขึ้นอยู่กับ SFA ในการจัดหาลูกค้าเป้าหมายและการจัดการการขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าตามข้อมูลการขายตามเวลาจริง

(Source : Bitrix24)

Share