เพิ่มศักยภาพให้องค์กรด้วย AI อัจฉริยะ กับระบบ ERP | สัมมนา

เพิ่มศักยภาพให้องค์กรด้วย AI อัจฉริยะ กับระบบ ERP | สัมมนา

งานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพให้องค์กรด้วย AI อัจฉริยะ กับระบบ ERP” ในวันที่ 25 เม.ย. 2567 เพื่อนำความสามารถของ AI เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบ ERP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการเพิ่มศักยาภาพให้องค์กร

ในงานสัมมนานี้ ท่านจะรู้จักกับ AI อัจฉริยะและการผสมผสานกันกับระบบ ERP โดยมีเทคโนโลยี Cloud มาเชื่อมโยง เพราะเรามองเห็นความสำคัญของ Cloud ในการทำให้เทคโนโลยี AI และระบบ ERP ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากงานสัมมนานี้คือ:

  • AI จะมาช่วยองค์กรได้อย่างไร
  • การนำ AI มาใช้กับระบบ ERP
  • ประโยชน์ของการนำ Cloud มาใช้ร่วมกับ ERP
  • ได้สร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้เชี่ยวชาญในระบบ ERP
  • ได้ความรู้และแนวคิดมาปรับใช้ในองค์กรของท่าน

วิทยากร

คุณนาวิก นำเสียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

คุณนาวิก ในฐานะของ CEO ของบริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชั่นทางธุรกิจที่มุ่งสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ดี มีความชำนาญในธุรกิจ Information Technology มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ คุณนาวิกยังเป็นที่ปรึกษา นักบรรยายและนักเขียนให้หน่วยงานต่างๆ ในหัวข้อ Digital Transformation อีกด้วย

คุณสุรัชนี ทองคำ

ที่ปรึกษาอาวุโส SAP Business One บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชีและ ERP (Enterprise Resource Planning) ให้กับองค์กรต่างๆ

คุณกฤตนัน ตันติยมาศ

ที่ปรึกษา ด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นของ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ

และ วิทยากรรับเชิญพิเศษจาก Symphony Cloud

คุณธนวัฒน์ วิวัฒน์พาณิชย์

หัวหน้าหน่วยธุรกิจคลาวด์ (Head of Cloud Business Unit) บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

มีบทบาทในการริเริ่มบริการ คลาวด์ ของบริษัทซิมโฟนี เพื่อต่อยอดธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ครบวงจร นอกจากนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ร่วมสร้างบริการ Cloud Computing ให้กับบริษัทไอทียักษ์ใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย และยังเคยร่วมก่อตั้ง สถาบันการฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยี คลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรด้านคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ให้กับอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอีกด้วย

SAP Business One (SAP B1)

คือซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning – ERP) สำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) โดยบริษัท SAP SE ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
SAP B1 ช่วยเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมหลายด้าน เช่น
การเงิน (Finance)
การขาย (Sales)
การจัดซื้อ (Purchasing)
คลังสินค้า (Inventory)
ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management – CRM)
จุดเด่นของ SAP Business One:
  • ใช้ งานง่าย ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs ที่อาจไม่มีทีม IT ขนาดใหญ่
  • ยืดหยุ่น สามารถปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
  • มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุม รองรับการบริหารจัดการหลายแผนก
  • มีทั้งแบบ On-Premise และ Cloud ให้เลือกใช้งานตามความต้องการ
โดยทั่วไปแล้ว SAP Business One เหมาะสำหรับบริษัท SMEs ที่กำลังเติบโต และมองหาโซลูชัน ERP ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กร และรองรับการขยายตัวในอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAP Business One ได้ที่

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

โทร +66 2634 8899 อีเมล sales@sundae.co.th

เว็บไซต์ https://www.sundae.co.th/solution/erp/sap-business-one/

Share