เพิ่มลูกค้าผ่าน Local SEO

            การค้นหาหรือเสริช์เอ็นจิ้น (Search Engine Optimization: SEO) เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของผู้บริโภคออนไลน์ ที่ธุรกิจจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะนำลูกค้าใหม่มาสู่ธุรกิจของคุณ

            Local SEO เริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อธุรกิจ โดยเฉพาะแบรนด์ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในการตลาดเสิรช์เอ็นจิ้นระยะยาว

แล้ว Local SEO คืออะไร?

            Local SEO มีความสำคัญมากขึ้นตามการเติบโตของการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ รายงานจาก comScore ระบุว่าผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยจะค้นหาผ่านอุปกรณ์โมบายสูงถึงร้อยละ 18.9 ในเดือนมีนาคม 2556 ซึ่งสูงขึ้นอย่างมากเมือเทียบกับเดือนกันยายน 2555 ที่มีเพียงร้อยละ 10.4 คาดว่าการค้นหาผ่านโมบายจะสูงกว่าการค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุคในเร็วๆ นี้แน่

 

            คุณลองค้นหาคำในสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วคุณจะเข้าใจ Local SEO มายิ่งขึ้น เช่น ค้นหาคำว่า Pizza เป็นต้น

หรืออีกตัวอย่างหนึ่งกรณีที่ค้นหาผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุค

   Local SEO จึงเป็นการค้นหาที่ให้ผลลัพธ์สัมพันธ์กับตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งาน ณ ขณะนั้น โดยให้ผลลัพธ์ของการค้นหาที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งของคุณมากที่สุด

            เริ่มต้นที่ Google Places สำหรับธุรกิจ(www.google.com/business/placesforbusiness) คุณจะต้องลงทะเบียนและแจ้งยืนยันสถานที่ของคุณ ด้วยการระบุชื่อบริษัทหรือร้านค้าและตำแหน่งในแผนที่ (Google Map)  โดยคุณจะต้องระบุข้อมูลของธุรกิจของคุณ ชั่วโมงทำงาน  ที่อยู่ และผู้ติดต่ออย่างครบถ้วน เพียงเท่านี้ บริษัทหรือร้านค้าของคุณจะถูกค้นหาได้ในเสริช์เอ็นจิ้นและแผนที่ของ Google

            ระบุสถานที่ของคุณ (Google Place) กับ Google+ Pageของคุณด้วย วิธีการนี้จะทำให้สถานที่ของคุณเป็นที่รู้จักในสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ผู้บริโภคในสื่อสังคมออนไลน์สามารถรีวิวบริษัทหรือร้านค้าของคุณได้ คุณยังสามารถโพสรูปภาพ วิดีโอและคอมเมนต์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสถานที่ของคุณ

            จากนั้นคุณจะต้องจัดการLocal ใน Google+ Page ของคุณ ที่จะทำให้การค้นหาในเสริช์เอ็นจิ้นและแผนที่จะได้ผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กับสถานที่ของคุณมากที่สุด

  • ระบุข้อมูลของบริษัทหรือร้านค้าให้ครบถ้วน อย่าลืมระบุแบรนด์ของคุณและคีย์เวิรด์ที่จำเป็นด้วย
  • ระบุคีย์เวิร์ดใน Title ของ Google+ page ด้วย เช่น Pizza สำหรับร้านพิซซ่า เป็นต้น
  • ระบุหมวดหมู่ให้ชัดเจนและถูกต้องด้วย เช่น ร้านพิซซ่า ก็ควรจะอยู่ในหมวดของร้านอาหาร เป็นต้น
  • ระบุที่อยู่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะ บ้านเลขที่และรหัสไปรษณีย์ ถ้าเป็นไปได้ คุณจะต้องระบุที่อยู่นี้ในเว็บไซต์ของคุณด้วย คุณควรจะระบุให้ตรงกันด้วย

            ชักจูงให้ผู้บริโภคในสังคมออนไลน์รีวิวสถานที่ของคุณ ยิ่งจำนวนรีวิวมากเท่าไร สถานที่ของคุณก็จะมีโอกาสถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ มากขึ้นเท่านั้น

            สุดท้าย จัดการกับเว็บไซต์ของคุณเอง (On-page Local SEO) ที่ขอแนะนำได้แก่

  • ระบุที่อยู่ในเว็บไซต์ของคุณ
  • ฝั่งแผนที่ (Google Map) ในเว็บไซต์ของคุณ เช่น หน้าติดต่อบริษัท เป็นต้น

            หากคุณสามารถจัดการตามนี้ได้ คุณก็จะเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจหรือร้านค้าของคุณถูกค้นหาได้ง่ายมาก ในขณะที่ลูกค้าอยู่ใกล้บริเวณร้านค้าของคุณ หนึ่งในวิธีการเพิ่มลูกค้าของคุณ

นาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

navik@sundae.co.th

เกี่ยวกับ คุณนาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

คณะกรรมการ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS)

ผู้เชี่ยวชาญในการตลาดออนไลน์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ

อดีตเป็นบุกเบิกธุรกิจออนไลน์ในยุคแรก เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ยำใหญ่ (YumYai.com) และผู้บริหารเว็บไซต์ต่างๆ

ติดตามคุณนาวิกได้ที่ Twitter.com/navikn

(Source : คุณนาวิก นำเสียง)

Share