คู่มือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มีความหมายและสร้างกำไรกับองค์กร

ดาวน์โหลด “คู่มือการสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มีความหมายและสร้างกำไรกับองค์กร” 
เรียนรู้ Consumer Journey เข้าใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดและต้องเข้าใจ Communication Touch Point จุดสัมผัสทางการตลาด สร้างความผูกพันกับผู้บริโภค จนทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง

คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ https://goo.gl/QFKp8t

SAP Customer Experience (CX) ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียว แต่เป็นชุดโซลูชันที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจปรับปรุงทุกแง่มุมของการติดต่อกับลูกค้า โดยมีเป้าหมายในการ รวบรวมข้อมูลลูกค้า, ปรับแต่งประสบการณ์, และปรับกระบวนการให้เหมาะสม นำไปสู่ความพึงพอใจ, ความภักดีของลูกค้า และการเติบโตทางธุรกิจ

องค์ประกอบหลัก:

  • การค้า (Commerce): สร้างและจัดการร้านค้าออนไลน์ที่น่าสนใจและประสบการณ์แบบออมนิชาแนล
  • ข้อมูลลูกค้า (Customer Data): เชื่อมต่อและรวมข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุม
  • การตลาด (Marketing): สร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า
  • การขาย (Sales): จัดการกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพและปิดดีลได้เร็วขึ้น
  • บริการ (Service): ให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ

(Source : SAP Hybris)

Share