การวัดประสิทธิภาพของ Facebook Page ที่นักการตลาดต้องทราบ

            หนึ่งในความท้าทายของนักการตลาดในการตลาดสังคมออนไลน์ก็คือ การวัดผลตอบแทนการลงทุน หรือ Return on Investment (ROI) ที่นักการตลาดมักไม่แน่ใจว่าจะใช้การวัดประสิทธิภาพใดในแต่ละวัตถุประสงค์ของการตลาดสังคมออนไลน์ เมื่อนักการตลาดทราบว่าการวัดประสิทธิภาพใดที่เหมาะสมแล้ว พวกเขาก็จะต้องตรวจสอบและติดตามอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน เพราะกิจกรรมการตลาดสังคมออนไลน์มักจะเกิดขึ้นทุกวัน

            วันนี้ผมคงจะขอกล่าวถึงการวัดประสิทธิภาพของ Facebook Page ที่ธุรกิจใช้ประโยชน์ในการสร้างแบรนด์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าในโลกสังคมออนไลน์ ก่อนอื่น คุณจะต้องมีหน้า Facebook Page ก่อน จากนั้นคุณจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ดูแล (Administrator) ของเพจนั้นด้วย คุณถึงจะสามารถดูข้อมูลการวัดประสิทธิภาพได้ที่เรียกว่า Facebook Insights (http://www.facebook.com/insights)

            แล้วการวัดประสิทธิภาพของ Facebook Page ใดที่นักการตลาดต้องทราบ เพื่อที่จะช่วยวัดความสำเร็จของการตลาด Facebook และสามารถนำมาเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ได้

จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ (Like)

            แน่นอนว่านักการตลาดมักจะพอใจกับตัวเลขจำนวนมากของผู้ที่ชื่นชอบ Facebook Page ของบริษัท ซึ่งนักการตลาดเองก็จะต้องอย่าลืมที่จะให้น้ำหนักกับคุณภาพของผู้ที่ชื่นชอบด้วยเช่นกัน

            อย่างไรก็ตามนอกจากที่คุณจะต้องติดตามจำนวนผู้ที่ชื่นชอบที่เพิ่มขึ้นแล้ว คุณจะต้องวิเคราะห์การเพิ่มขึ้นที่ผิดปกติด้วย อะไรคือสาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ที่ชื่นชอบเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ไปที่การโพสต์ข้อความ แคมเปญโฆษณา หรือโปรโมชั่น เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ชื่นชอบของคุณได้

            คุณควรจะวิเคราะห์การวัดประสิทธิภาพนี้กับคู่แข่งที่อยู่ธุรกิจเดียวกันด้วย เพราะคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ใหม่จากคู่แข่งด้วยเช่นกัน

จำนวนผู้ที่ยกเลิก (Unlike)

            นอกจากตัวเลขของจำนวนผู้ที่ชื่นชอบแล้ว คุณก็ต้องสังเกตจำนวนผู้ที่ยกเลิกด้วยเช่นกัน แน่นอนว่าแต่ละวันจะมีจำนวนผู้ที่ยกเลิกอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเมือไร ตัวเลขของการยกเลิกมากผิดปกติ คุณก็ควรจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วยเช่นกัน สาเหตุหลักที่พบบ่อยก็คือ คุณภาพและความถี่ของการโพสต์ การโพสต์มากเกินไปก็สร้างความรำคาญให้กับผู้ที่ชื่นชอบได้เช่นกัน

จำนวนคนที่เห็น (Reach)

            จำนวนคนที่เห็นในที่นี้หมายถึงจำนวนคนที่เห็นข้อความที่คุณโพสต์ ยิ่งคุณมีผู้ชื่นชอบมากเท่าไร จำนวนคนที่เห็นก็มากขึ้นเท่านั้น ยิ่งผู้ที่ชื่นชอบมีเพื่อนมากเท่าไร จำนวนคนที่เห็นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเช่นกัน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการจำนวนคนที่เห็นมากยิ่งขึ้น คุณก็ต้องหาคนที่มีอิทธิพลหรือมีเพื่อนมากๆ มาเป็นผู้ที่ชื่นชอบของคุณ

            จำนวนคนที่เห็นจะมีทั้งแบบซ้ำคนและไม่ซ้ำคน (Unique) ซึ่งจะช่วยให้คุณวิเคราะห์การเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น คุณต้องการจำนวนคนที่เห็นมากๆ แต่ถ้าเป็นจำนวนคนที่ไม่ซ้ำก็จะยิ่งดีเช่นกัน นอกจากนี้คุณจะต้องวิเคราะห์เชิงลึกไปถึงประเภทของการเข้าถึงด้วยเช่นกัน ซึ่งได้แก่

  • การเข้าถึงโดยปกติ (Organic) คือเป็นการเห็นจากหน้า News feed ของผู้ชื่นชอบเอง
  • การเข้าถึงจากโฆษณา (Paid) คือเป็นการเห็นที่มาจากการลงโฆษณา Facebook
  • การเข้าถึงแบบบอกต่อ (Viral) คือเป็นการเห็นที่มาจากการแชร์โพสต์ของคุณโดยเพื่อน

            คุณจะต้องเพิ่มจำนวนคนที่เห็นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งหมายถึงแบรนด์ของคุณจะได้รับการรับรู้มากขึ้นยิ่งเท่านั้น

เพื่อนที่มีส่วนร่วม (Engaged Users)

            จำนวนเพื่อนที่มีส่วนร่วมในที่นี้จะหมายถึงจำนวนคนที่คลิกโพสต์ของคุณ ซึ่งมันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าจำนวนคนที่ชื่นชอบ คอมเนนต์ และแชร์โพสต์ของคุณ ที่เป็นการมีส่วนร่วมผ่านสาธารณะ แต่คนที่คลิกดูโพสต์ของคุณจะถือว่าเป็นพลังเงียบที่คุณไม่อาจจะทราบได้เลย นอกจากคุณจะต้องดึงข้อมูลจาก Facebook Insight เท่านั้น

            โดยทั่วไปแล้ว ร้อยละ 90 ของเพื่อนในสังคมออนไลน์จะไม่แสดงออกผ่านสาธาณะ ดังนั้น จำนวนเพื่อนที่มีส่วนร่วมนี้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์คุณภาพของโพสต์ได้เป็นอย่างดี

            ข้อมูลนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook Insight พิจารณาที่ the number of people who clicked anywhere in your posts

คนกำลังพูดถึงสิ่งนี้ (Talking About This)

            มันคือจำนวนคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Page ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ผ่าน Wall, กด Like, คอมเมนต์​, แชร์ เป็นต้น มันจะบอกถึงพัฒนาการของประสิทธิภาพของ Page ของเรา แน่นอนว่ายิ่งจำนวนมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงความสำเร็จของ Page ของคุณ ว่ามีผู้มีส่วนร่วมกับ Page คุณมากเท่าไร 

            การวัดประสิทธิภาพนี้จะบ่งบอกถึงคุณภาพของผู้ที่ชื่นชอบของคุณได้ด้วยเช่น มีหลายๆ Page ที่มีจำนวนผู้ที่ชื่นชอบเป็นจำนวนมาก แต่จำนวนคนกำลังพูดถึงสิ่งนี้กลับน้อยเมือเทียบกับ Page ที่มีจำนวนผู้ที่ชื่นชอบน้อยกว่า

            สุดท้าย คุณจะต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของดัชนีการวัดประสิทธิภาพเหล่านี้ แล้ววิเคราะห์ให้ทราบถึงสาเหตอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วดัชนีเหล่านี้จะไร้ประโยชน์ทันที

นาวิก นำเสียง
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
navik@sundae.co.th

(Source : คุณนาวิก นำเสียง)

Share