บทบาทของลูกค้าในยุค Customer Engagement | Sundae Talk ep. 2

แบรนด์จะประสบความสำเร็จในกลยุทธ์การสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างไรที่จะได้ลูกค้าในแบบที่เราต้องการ กับบทบาทของลูกค้าในยุคการสร้างความผูกพัน (Customer Engagement)

การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement)

กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกจุดสัมผัส (Touchpoint) ตั้งแต่การรับรู้แบรนด์ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ธุรกิจสามารถกระตุ้นให้ลูกค้ามีส่วนร่วมได้หลากหลายวิธี เช่น

  • การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า: ธุรกิจสามารถให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และแคมเปญการตลาด
  • การสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วม: ธุรกิจสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมให้กับลูกค้า เช่น เกม กิจกรรม และโปรโมชั่น
  • การตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ: ธุรกิจควรตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อลูกค้ามีคำถามหรือข้อร้องเรียน

การมีส่วนร่วมของลูกค้ามีความสำคัญต่อธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายต่างๆ ดังนี้

  • เพิ่มยอดขาย: การมีส่วนร่วมของลูกค้าสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ เช่น จากการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการจากลูกค้าให้เพื่อนหรือครอบครัว
  • เพิ่มผลกำไร: การมีส่วนร่วมของลูกค้าสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรได้ เช่น จากการลดต้นทุนด้านการตลาดและการขาย
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า: การมีส่วนร่วมของลูกค้าสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ ซึ่งจะนำไปสู่การภักดีของลูกค้าและการซื้อซ้ำ

ธุรกิจทุกขนาดสามารถให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ติดตามสาระดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจและการตลาด ได้ที่
Youtube Channel: https://www.youtube.com/sundaesolutions
Facebook Page: https://www.facebook.com/sundaesolutions
LineOA: https://lin.ee/cVunkDi
เว็บไซต์ sales@sundae.co.th

หรือติดต่อ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
โทร 026348899 อีเมล sales@sundae.co.th

Share