ดึงดูดและรักษาลูกค้า ด้วย Content Marketing

ผมเคยพูดถึงแนวโน้มความสนใจของ Content Marketing ที่สูงขึ้นอย่างมากในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักน่าจะมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะผู้บริโภคสามารถเลือกรับสื่อหรือข้อความที่ตนเองสนใจได้

กลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองมากขึ้นผ่านเพจของแบรนด์ และจากการสนทนากับเพื่อนในสังคมออนไลน์

ในขณะเดียวกัน Content Marketing มีส่วนผลักดัน การดึงดูดลูกค้าใหม่ให้ติดต่อมายังบริษัท ที่เรียกว่า Inbound marketing ด้วยกลยุทธ์นี้ ลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าและบริการอยู่แล้ว ซึ่งง่ายต่อการปิดการขาย ลูกค้าใหม่เหล่านี้อาจมาจากการค้นหาใน Search Engine หรือการสนทนากับเพื่อนใน Social Media หรือจากการอ่าน Blog เป็นต้น

สัปดาห์ก่อนได้ร่วมงานสัมมนา Digital Matters ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย Thumbsup.in.th ในงานนี้ได้พูดถึงกลยุทธ์ Content Marketing และก็ยังตอกย้ำถึงแนวโน้มของ Content Marketing ที่จะยังคงมีความสำคัญต่อไป

ส่วนหนึ่งของงานสัมมนาได้พูดถึงกลยุทธ์ Content Marketing ที่สามารถนำไปใช้ได้ เริ่มจากเทคนิคการใช้ Content Marketing สำหรับ B2C หรือการตลาดผู้ซื้อ โดย 5 อันดับที่ใช้งานสูงสุดคือ

  1. Social Media สื่อสังคมออนไลน์เป็นเทคนิค Content Marketing ที่ถูกใช้มากที่สุดสูงถึง 84% ด้วยการสร้างเนื้อหาสาระทั้งรูปภาพ วีดิโอและข้อความ ผ่านการสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook, Google+, Twitter เป็นต้น
  2. เนื้อหาสาระในเว็บไซต์ ถึงแม้จะมีสื่อออนไลน์เกิดขึ้นใหม่ก็ตาม แต่เว็บไซต์ยังคงเป็นสื่อออนไลน์เดียวที่จำเป็นจะต้องมี เปรียบเสมือน”บ้าน” เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสาระที่ดีจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ดังนั้นเนื้อหาสาระในเว็บไซต์จึงเป็นเทคนิคที่ใช้มากที่สุดเช่นกัน คือ 84% ไม่น้อยหน้าสื่อสังคมออนไลน์
  3. eNewsletter จดหมายข่าวอิเล็กโทรนิกส์เป็นเทคนิค Content Marketing ที่มีการใช้มากถึง 78% ด้วยการส่งเนื้อหาสาระผ่านอีเมล์ รวมถึงโปรโมชั่น อีเมล์จะช่วยรักษาฐานลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่โดนใจลูกค้าและส่งเฉพาะลูกค้าที่ต้องการจะรับเท่านั้น เพราะอาจกลายเป็นการทำลายแบรนด์โดยไม่รู้ตัว
  4. วีดิโอ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคจะชมวีดิโอคลิปมากขึ้น ผ่านบริการวีดิโอ อย่าง Youtube หรือ Vimeo ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลผ่านยูทูบ มากเป็นอันดับ2 รองจาก Google แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชอบที่จะรับชมเนื้อหาสาระในรูปแบบของวีดิโอมากกว่าข้อความ จึงไม่แปลกใจที่เนื้อหาวีดิโอจะถูกจัดให้อยู่ในอันดับ3 ของเทคนิค Content Marketing ที่มีการใช้มากที่สุด คือ 70%
  5. Blogหรือบล็อก ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบล็อกที่อยู่ในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์หรือในเว็บไซต์ของบริษัท บล็อกเป็นพื้นที่เนื้อหาในอินเทอร์เน็ตที่สามารถเขียนเนื้อหาสาระต่างๆ ได้โดยอาจผ่านเว็บไซต์เครื่องมือบล็อก เช่น Blogger.com, WordPress หรือ OKNation.net เป็นต้น คุณอาจจะเขียนบล็อกเองหรือจ้างให้คนอื่นเขียนบล็อกพูดถึงสินค้าและบริการก็ได้ การเขียนบล็อกเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้าเขียนเน้นการขายมากเกินไปจนน่าเกลียด บล็อกของคุณจะไม่น่าสนใจและไม่น่าเชื่อถือ บล็อกถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 ของเทคนิค Content Marketing ที่มีการใช้มากที่สุด 69%

นอกจากนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆ อีก เช่น เนื้อหาผ่านอีเวนท์ เนื้อหาผ่านโมบาย โมบายแอพ เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาว่าสื่อออนไลน์ประเภทใดเหมาะกับลูกค้าของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องตามเทคนิค 5 อันดับแรกทั้งหมดก็ได้

(Source : คุณนาวิก นำเสียง)

Share