5 ประโยชน์หลักของการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการดำเนินการให้บริการของคุณ

การปรับใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือช่วยให้คุณสามารถให้บริการในระดับที่ลูกค้าของคุณคาดหวังได้ ในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในไปด้วยเช่นกัน จากประสบการณ์ของ Ottawa Native Ontario – based กลุ่ม Niagara ตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินการให้บริการ, และรวมระบบดังกล่าวเข้ากับระบบบัญชีสำนักงานที่บ้านของพวกเขา, การออกแบบเครื่องจักร

ผู้ให้บริการจะได้ประสบการณ์ 5 ประการดังนี้:

1. การจัดส่งที่ง่ายขึ้น
ขณะนี้ช่างเทคนิคได้รับคำสั่งงานในอุปกรณ์มือถือ ซึ่งทำให้การตั้งเวลาและการจัดส่งเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ช่างเทคนิคที่มีอำนาจ
ช่างเทคนิคเข้าถึงประวัติเว็บไซต์และรายละเอียดอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้พวกเขาสามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

3. ลดภาระงานด้านการบริหารระบบ
ช่างเทคนิคจะไม่ต้องโทรติดต่อสำนักงานหลายครั้งเพื่อสอบถามรายละเอียดการโทรบริการอีกต่อไป ช่วยลดภาระในการบริหารงาน การเพิ่มประสิทธิผลและความจำเป็นในการเพิ่มบุคลากรออกไป

4. พัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น
ลูกค้าเข้าถึงพอร์ทัลบริการตนเองเพื่อสร้างตรวจสอบและทบทวนคำขอบริการใบแจ้งหนี้และอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ทำให้ Modern Niagara สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

5. ลดเอกสารและใบแจ้งหนี้ที่เร็วขึ้น
เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประมวลผล ใบสั่งงานได้รับการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ สร้างใบแจ้งหนี้ทันทีโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลสองครั้งเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินได้เร็วขึ้น

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นธุรกิจควรปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และยิ่งส่งเสริมให้การบริหารงานนั้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย

(Source : Sage)

Share