3 ทหารเสือในสื่อโฆษณาดิจิตอล ตอนที่ 1

            สื่อโฆษณามีวิวัฒนาการและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากสื่อโฆษณาด้วยการตลาดมวลชน (Mass Marketing) ที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงไปยังผู้บริโภครายใดรายหนึ่ง เช่น สื่อทีวี สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเป็นหลัก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ชาย กลุ่มคนเมือง เป็นต้น

            จนเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่สื่อโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคแบบส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ เรียกว่า สื่อโฆษณาด้วยการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Marketing) นักการตลาดสามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคแต่ละคนด้วยข้อความ เวลาและช่องทางที่แตกต่างกันได้

            สื่อโฆษณาด้วยการตลาดหนึ่งต่อหนึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นสื่อโฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response) ที่นักการตลาดอาศัยข้อมูลของลูกค้าเชิงลึก เพื่อที่จะสื่อสารได้ถูกต้องและตรงใจลูกค้าที่สุด

            ถ้าเราสามารถใช้โฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response) ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และเข้าถึงลูกค้าผ่านอุปกรณ์โมบาย (Mobile) ได้ มันคงจะเป็นความปราถนาสูงสุดของนักการตลาดเลยทีเดียว เพราะมันจะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทันใจและตรงใจที่สุด สามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงได้ โดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนี้ที่ลูกค้าจะถือสมาร์ทโฟนไปไหนมาไหนตลอดเวลาอยู่แล้ว

            จากแบบสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหรัฐฯ​ โดย Forrester Research พบว่า

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะใช้งานนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 68 จะใช้งานในร้านค้า กิจกรรมนอกบ้านและในรถ ร้อยละ 64 จะใช้งานในห้องนั่งเล่น ร้อยละ 63 จะใช้งานในร้านอาหาร ร้านกาแฟ และบ้านเพื่อน

            ความปราถนานี้ไม่ได้ไกลเกินฝัน เพราะว่าโฆษณาแบบเจาะตรงในยุคดิจิตอลสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มันได้พิสูจน์ให้เห็นจริงๆ แล้วว่าโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรงให้ผลตอบแทนการลงทุนที่สูงเทียบกับสื่ออื่นๆ ด้วย

            จากรายงานค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโฆษณาออนไลน์ในสหรัฐฯ พบว่า มากกว่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นสื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรง (Direct Response Online Ads) และมากกว่า 17 พันล้านเหรียญสหรัฐเป็นสื่อโฆษณาผ่านโมบาย ซึ่งตัวเลขค่าใช้จ่ายของทั้งสองนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนั้น ถ้าคุณไม่เข้าใจการผสมผสานกันระหว่างสื่อโฆษณาแบบเจาะตรง (Direct Response)ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และโมบาย (Mobile) คุณก็อาจจะพลาดโอกาสทองของกลยุทธ์การตลาดใหม่นี้ได้

            ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับนิยามของ 3 ทหารเสือนี้ก่อน

            สื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรง (Digital Direct Response)คือสื่อโฆษณาที่ถูกออกแบบให้ผู้บริโภคตอบสนองทันที เช่น การซื้อแอปพลิเคชั่นผ่านโมบาย การซื้อสินค้าจากร้านออนไลน์ เป็นต้น สื่อโฆษณาออนไลน์แบบเจาะตรงนี้ได้แก่โฆษณาของ Facebook หรือ Google Display Network ที่สามารถผลักดันในเกิดการซื้อขายออนไลน์ทันที

            ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)คือกลุ่มของข้อมูลหลายๆ กลุ่ม จำนวนมากที่สามารถนำมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ ข้อมูลขนาดใหญ่อาจจะได้แก่ ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการบริโภคจากระบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายสินค้า เป็นต้น

            โมบาย (Mobile)คืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของการใช้งานที่สูงขึ้น ทั้งจำนวนเครื่องและการเข้าถึงเนื้อหาผ่านโมบายที่สูงขึ้น กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์และโมบายเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            ฉบับหน้า เราจะมีเรียนรู้วิธีการนำ 3 ทหารเสือนี้มาใช้งานให้ได้ประโยชน์ในกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งบโฆษณาออนไลน์อย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน

นาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

navik@sundae.co.th

เกี่ยวกับ คุณนาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด

คณะกรรมการ สมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS)

ผู้เชี่ยวชาญในการตลาดออนไลน์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ

อดีตเป็นบุกเบิกธุรกิจออนไลน์ในยุคแรก เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ยำใหญ่ (YumYai.com) และผู้บริหารเว็บไซต์ต่างๆ

ติดตามคุณนาวิกได้ที่ Twitter.com/navikn

(Source : คุณนาวิก นำเสียง)

Share