10 วิธีในการสูญเสียลูกค้าออนไลน์

     สำหรับหลายๆ คนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ มักจะรู้สึกรำคาญกับโฆษณาออนไลน์ที่พยายามปรากฏบนหน้าจอเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ หรือหลายๆ คนอาจรำคาญ กับการป้อนข้อมูลส่วนตัวเป็นจำนวนมากก่อนใช้บริการ
       เราลองมาดูการสำรวจของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในสหรัฐ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านและสำนักงานกว่า 1,000 ผู้ตอบแบบสำรวจ พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ ยังคงสนใจโฆษณาแบนเนอร์แต่ต้องเป็นโฆษณาที่สัมพันธ์กับความต้องการ และความสนใจด้วย โดย 52% ยินดีที่จะคลิกที่โฆษณาแบนเนอร์ ถ้ามันตรงตามความต้องการ
     ในการสำรวจเดียวกัน โดย Ponemon Institute ปี 2547 พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 45% ยินดีที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้น ถ้าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนำมาใช้เพื่อการนำเสนอบริการ หรือโฆษณาที่ตรงตามความต้องการได้มากขึ้น แต่ 55% ต้องให้เวบไซต์มีเทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมของตัวเอง เพื่อการนำเสนอบริการ และโฆษณาที่ตรงตามความต้องการ ต่อไปนี้ เรามาพิจารณา

10 อันดับ ของวิธีที่จะทำให้คุณสูญเสียลูกค้าออนไลน์ จากรายงานการสำรวจนี้

10. เว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาป๊อบอัพ หรือโฆษณาแบนเนอร์มากเกินไป

9. บุกรุกข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามากเกินไป โดยเฉพาะการให้ป้อนข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการและสินค้าที่เวบไซต์นำเสนอ เช่น การถามเลขที่บัตรประชาชน เป็นต้น

8. กังวลว่าในการส่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่ตรงกับความสนใจมากเกินไป บางทีการไม่ส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นการแสดงความไม่ใส่ใจในบริการไปเสียอีก

7. ใช้เวลาในการลงทะเบียนมากไป ลูกค้าจะรู้สึกรำคาญ บางเวบไซต์จะเจ้าเล่ห์ ให้ลูกค้าลงทะเบียนนานๆ และหลายๆ หน้าเพื่อให้โฆษณาแบนเนอร์ปรากฏบ่อยๆ

6. ไม่มีเทคโนโลยีในการติดตามพฤติกรรมลูกค้า อย่าอาศัยการถามลูกค้าเพียงอย่างเดียว คุณควรหาวิธีในการติดตามพฤติกรรมของลูกค้าเองโดยลูกค้าไม่สงสัย เพราะจะทำให้คุณนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงความสนใจมากขึ้นนั้นเอง

5. ไม่ทราบถึงวิธีการติดต่อลูกค้าที่สะดวกที่สุด ลูกค้าแต่ละรายต้องการให้คุณติดต่อในหลากหลายวิธี อย่าพยายามใช้วิธีเดียวกันหมดกับทุกลูกค้า เช่น บางรายต้องการให้ติดต่อทางอีเมลมากกว่าการโทรศัพท์ เป็นต้น

4. ไม่มีนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในเวบไซต์ อย่าไปคิดว่าลูกค้าจะไม่อ่าน หรือว่าอ่านไปก็เท่านั้น การที่เรากำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้นในความตั้งใจจริงในการรักษาความลับข้อมูลของเขา

3. ลูกค้ามีปัญหากับสินค้าและบริการ หัวใจสำคัญของธุรกิจก็คือลูกค้าจะต้องพึงพอใจในสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการไม่ดี โอกาสที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งคงจะยาก

2. สร้างรายได้จากข้อมูลลูกค้ามากเกินไป บางเวบไซต์อาจหารายได้จากการขายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยการแลกเปลี่ยนให้กับบุคคลภายนอก จนสร้างความรำคาญและความไม่ไว้วางใจต่อเวบไซต์นั้นๆ

และสุดท้ายอันดับ 1. ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคล บางครั้งลูกค้าต้องการให้ยกเลิกการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่สามารถทำได้ อย่างน้อยเวบไซต์จะต้องมีส่วนที่ให้ลูกค้ายกเลิกการรับบริการได้ด้วย (Unsubscribe)

บทความนี้โดย นาวิก นำเสียง / navik@sundae.co.th
จาก http://www.bangkokbiznews.com

(SourceBangkok Biz News)

Share