ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยข้อมูล (Growth with Data-Driven Business)

 • กรกฎาคม 26, 2023
 • 2:00 pm to 4:00 pm
 • Zoom Online
 • 02 6348899
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยข้อมูล (Growth with Data-Driven Business)

สนับสนุนโดย Sage Enterprise Intelligence

 

คุณตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญจากข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นหรือไม่?

การเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งและระบบต่างๆ เป็นเรื่องยากหรือไม่?

ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลังที่สามารถขับเคลื่อนการเติบโต นวัตกรรม และความได้เปรียบในการแข่งขัน
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบรู้ และกระตุ้นการเติบโตรวมถึงกำไรของธุรกิจ

When

Wednesday, July 26, 2023
14:00 – 16:00

Where

Zoom Online

What

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาที่น่าสนใจนี้ “การเติบโตด้วยธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถเพิ่มศักยภาพของคุณในการเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณเติบโตในยุคดิจิทัล
รวมทั้งการใช้และตัวอย่างการใช้จริงของ ระบบ ERP ของ Sage Software และ Sage Enterprise Intelligence ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

Agenda

 • ความท้าทายทั่วไปที่องค์กรต้องเผชิญการขับเคลื่อนธุรกิจที่ไม่ใช่ข้อมูล

 • ทำไมต้องใช้ Sage Enterprise Intelligence

 • เหตุผล 5 อันดับแรกที่ควรเปลี่ยนไปใช้ Sage Enterprise Intelligence และปรับปรุงกระบวนการรายงานปัจจุบันของคุณ

 • การสาธิตสดแสดงประโยชน์ของ Sage Enterprise Intelligence
 • Q&A
วิทยากร

คุณพีรยุทธ ย่องซื่อ

 • Manager – Business Application Development
 • ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านเทคโนโลยีและแอปพลิเคชั่นของ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด  ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  ในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจทั้งระบบ CRM และ ERP ให้กับองค์กรต่างๆ จนปัจจุบัน
คุณพัสวีภรณ์ เสริฐศรี
 • Manager – Project Management & Consulting
 • ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการบริหารโครงการและวางแผนทรัพยากร มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารโครงการให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสุรัชนี ทองคำ

 • ที่ปรึกษาอาวุโส Sage ของ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในฐานะที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชีและ ERP (Enterprise Resource Planning) ให้กับองค์กรต่างๆ
  จนปัจจุบันได้รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสของซอฟต์แวร์ Sage
 • นอกจากนี้คุณสุรัชนียังสามารถให้คำแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อ Digital Transformation อีกด้วย

Share