Web Developer (PHP, HTML, ASP, AJAX)

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและออกแบบเว็บตามความต้องการของลูกค้า
  • อื่นๆ ในกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุน

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 22-30 ปี
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/ คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในการพัฒนาเว็บด้วย PHP, HTML, ASP, AJAX เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้าน DBMS เชิงสัมพันธ์ (mySQL, MS SQL) เป็นอย่างดี
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
  • ขั้นต่ำ 2 ? ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านโปรแกรมบัญชี โปรแกรม ERP
  • ทำงานหนัก มีทัศนคติแบบมืออาชีพ
  • ต้องสามารถย้ายไซต์ของลูกค้าได้