Sales Executive – ERP Software

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Department: Marketing & Sales
Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • การขายโปรแกรม ERP และ Software Application ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมาย การสร้างข้อเสนอ การปิดการขาย และการดูแลลูกค้า
  • การประสานงานกับ presale ผู้ดำเนินการและนักพัฒนา 
  • อื่น ๆ ในกิจกรรมการขายและการตลาด

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี MIS วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายซอฟต์แวร์ใดๆ (โปรแกรม ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการผลิต
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี 
  • เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม