Sales Executive – CRM Software

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Department: Marketing & Sales
Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • การขายโปรแกรม CRM, Contact Center และ Software Application ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมาย การสร้างข้อเสนอ การปิดการขาย และการดูแลลูกค้า
  • การประสานงานกับ presale ผู้ดำเนินการและนักพัฒนา
  • อื่น ๆ ในกิจกรรมการขายและการตลาด

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา MIS, Computer Science, Business Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายซอฟต์แวร์ใดๆ (โปรแกรม CRM จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ความรู้เกี่ยวกับ CRM
  • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
  • เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม