Sales Administrative

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Department: Marketing & Sales
Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

  • สนับสนุนทีมขายสำหรับธุรการ
  • รับ ดำเนินการ และติดตามคำสั่งซื้อ
  • การประมวลผลใบแจ้งหนี้และบัญชี
  • อื่น ๆ ในกิจกรรมการขายและการตลาด

คุณสมบัติ

  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • การใช้โปรแกรม MS office อย่างเชี่ยวชาญ แนวคิดพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตและเครื่องมือนำเสนอ
  • เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม