Project Manager – Web Development

ที่ Sundae Solutions เรามักจะมองหาผู้สมัครที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงซึ่งมีความปรารถนาที่จะเรียนรู้และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ สำนักงานของเราเปิดรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้

Project Location(s): Sundae Solutions Co., Ltd.

รายละเอียดงาน

 • โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์และการตลาดทางอินเทอร์เน็ต
 • สร้างและดำเนินการแผนงานโครงการและแก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
 • ระบุทรัพยากรที่จำเป็นและกำหนดความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 • จัดการด้านการปฏิบัติงานประจำวันของโครงการและขอบเขต
 • ตรวจสอบการส่งมอบที่จัดเตรียมโดยทีมงานก่อนส่งต่อไปยังลูกค้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารโครงการมีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บอย่างเหมาะสม
 • ช่วยเหลือทีมขายก่อนการขายเพื่อปิดดีลกับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Business Management หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการอย่างน้อย 2 ปี
 • ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม
 • ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนที่เหนือกว่า
 • เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม