SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้
มีโซลูชั่นสำหรับทุกอุตสาหกรรม
ครอบคลุมการทำงานทุกแผนกภายในองค์กร
สนับสนุนมากถึง 43 ภาษาและหลายสกุลเงินตรา
สามารถนำไปใช้งานภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
มีพาร์เนอร์มากถึง 700 บริษัทใน 150 ประเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ
มีลูกค้าใช้งาน SAP Business One ทั่วโลกมากกว่า 55,000 ราย
SAP Business One สามารถสนองความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

การบริหารการเงิน
การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า
การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
การวางแผนการผลิต
ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ
การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน
อยากรู้จัก
SAP Business One
มากขึ้น ?

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 26348899

 

ช่วยบริหารและจัดการธุรกิจของคุณเติมโตไปพร้อมกัน


แอพลิเคชั่น SAP® Business One ช่วยบริหารธุรกิจในองค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ สินค้าคงคลังฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ และการจัดการโครงการ จนถึงฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล SAP Business One ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน คุณสามารถตอบ สนองและทำการตัดสินใจจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ


ภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
ในเวลาที่ธุรกิจของคุณกำลังเติบโต มันเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นภาพที่ชัดเจนในธุรกิจ ของคุณได้ทันที เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ตามแอพพลิเคชั่นต่าๆ หรือตามสถานที่ต่างๆ SAP Business One ถูกออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กแลัขนาดกลาง มีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการ เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแลัสามารถใช้งานได้อยาง่ายดาย

SAP Business One

โซลูชั่นพร้อมใช้งานตามความต้องการทางธุรกิจ

SAP Business One เป็นโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน และสามารถควบคุมทุกกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นสามารถให้ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญที่สามารถเข้าถึงได้ทันที และง่ายดายจากทุกแผนกทั่วทั้งบริษัท ไม่เหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทางบัญชีและ spreadsheets ที่มีข้อจำกัดในการใช้งาน


เพราะธุรกิจมีความแตกต่างกัน SAP Business One จึงได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถใช้งานได้ทั้งในสำนักงานหรือบนระบบคลาว์ด คุณสามารถเข้าถึง SAP Business One ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ อีกทั้ง SAP Business One สามารถทำ􀃊งานได้ทั้งแพลทฟอร์ม SAP HANA® และ Microsoft SQL คุณจึงสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้


สิ่งที่มากไปกว่านั้นพนักงานสามารถใช้งานได้ทันทีตั้งแต่วันแรกและเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นคุณสามารถปรับเปลี่ยนและขยาย SAP Business One ได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ถ้าหากคุณต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ SAP Business One สนับสนุนมากถึง 43 ภาษา ด้วยเครือข่ายพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นที่มีมากกว่า 700 แห่ง

การจัดการและการบริหารการเงินของคุณได้อย่างครบวงจร

SAP Business One มีเครื่องมือช่วยบริหารจัดการทางด้านการเงินแบบครบวงจร ช่วยให้กระบวนการทางบัญชี เช่น การทำบัญชีแยกประเภท การบันทึกรายการประจำวัน การคำนวนภาษีและรายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงิน รายการเดินบัญชีและค่าใช้จ่ายยอดคงค้าง อีกทั้งยังสามารถบริหารกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณและเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนงานเพื่อสะท้อนสภาวะของธุรกิจในเวลานั้น

การทำงานแบบเรียลไทม์ควบคู่ไปกับกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การจัดซื้อและการขาย สามารถเพิ่มความรวดเร็วให้กับธุรกรรมทำให้สามารถบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำนอกจากนี้ SAP Business One ยังตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้า การขาย รวมถึงบริการหลังการขาย

ฟังก์ชันนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณสามารถทำาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า เพิ่มยอดขายและผลกำาไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า


เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไรธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคา ทำรายการคำสั่งซื้อ และการชำระเงินSAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รวมทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย


การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดจำาหน่ายSAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า-ออก สินค้าคงคลัง และตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่นๆ เพื่อควบคุมจำนวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้าเพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว


มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะ ระบบวิเคราะห์และนำเสนอรายงาน

SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Officeช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความจำ ช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำหรับ SAP Business Oneทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ


ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจรวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้าฝ่ายปฏิบัติการณ์และฝ่ายการเงิน – ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

ค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ


ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดและครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมจาก SAP Business One ในขณะที่ธุรกิจกำลังเติบโต คุณสามารถปรับเปลี่ยน SAP Business One ได้ตามขนาดธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย SAP Business One studio ชุดพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือโซลูชันส่วนเพิ่มที่มีมากถึง 500 รายการจากพาร์ทเนอร์ของเรา

สินค้าอุปโภคบริโภค
ควบคุมทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามความต้องการด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business Oneสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค สามารถคาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความต้องการและ นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการได้
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและอะไหล่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจการให้บริการด้านที่ปรึกษา
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจค้าปลีก
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจค้าส่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างรายได้ด้วย SAP Business One สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต ลดงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างผลกำไรเพิ่มมากขึ้น

SAP Business One เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

ระบบ Cloud

คุณสามารถใช้ SAP Business One บนระบบCloud โดยชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชัน SAP BusinessOne จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ระบบ Mobile

คบริหารจัดการธุรกิจแบบเคลื่อนที่ด้วยแอปพลิเคชัน SAP Business One สำหรับโทรศัพท์มือถือคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งได้จากทุกที่ ทุกเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบ Cloud

คุณสามารถใช้ SAP Business One บนระบบCloud โดยชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น โซลูชัน SAP BusinessOne จะเติบโตไปพร้อมกับคุณ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจอะไร เราสามารถช่วยคุณได้

SAP Business One ได้รับการออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง แอปพลิเคชัน SAP Business One เป็นโซลูชันเบ็ดเสร็จในราคาที่คุณสามารถใช้ได้ สำหรับช่วยบริหารจัดการบริษัท ทั้งด้านการเงิน การขาย ลูกค้าสัมพันธ์และการปฏิบัติการ

สามารถสั่งซื้อผ่านพาร์ทเนอร์ของ SAP ที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำางานตั้งแต่เริ่มต้น ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพิ่มผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว