NEWS & EVENTS

News

SAP Business One ช่วย Amici Pharmaceuticals ประสบความสำเร็จด้วยโซลูชั่นที่เหมาะสม

 SAP Business One 66 Read.

ค้นพบวิธีที่ Amici Pharmaceuticals ใช้ SAP Business One เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตร และพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ยารายนี้มีโซลูชัน ERP ที่ปรับขนาดได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการผลิต

Sundae Solutions Co., Ltd. [CRM | E-Business | Technology | Innovation] Customer Relationship Management (CRM) More detail